Nghiên cứu phản ánh 'Nghị định thanh toán BT, chưa thực hiện đã thấy bất cập'

Nghiên cứu phản ánh 'Nghị định thanh toán BT, chưa thực hiện đã thấy bất cập'

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2019

Những quy định 'nóng' có hiệu lực từ tháng 10-2019

Những quy định 'nóng' có hiệu lực từ tháng 10-2019

Từ hôm nay (1/10): Được dùng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT

Từ hôm nay (1/10): Được dùng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT

Quy định mới: Tốc độ tối đa của ô tô, giáo viên mầm non phải học cách quản lý cảm xúc

Quy định mới: Tốc độ tối đa của ô tô, giáo viên mầm non phải học cách quản lý cảm xúc

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 10-2019

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 10-2019

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành từ tháng 10/2019

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành từ tháng 10/2019

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2019

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2019

Sử dụng quỹ đất để thanh toán cho DA BT: Ba vướng mắc, bất cập

Sử dụng quỹ đất để thanh toán cho DA BT: Ba vướng mắc, bất cập

Hiệu quả từ những dự án BT ở Bắc Ninh

Hiệu quả từ những dự án BT ở Bắc Ninh

HoREA kiến nghị Thủ tướng bất cập khi sử dụng quỹ đất, trụ sở thanh toán Dự án BT

HoREA kiến nghị Thủ tướng bất cập khi sử dụng quỹ đất, trụ sở thanh toán Dự án BT

Bất cập khi sử dụng quỹ đất thanh toán cho dự án BT

Bất cập khi sử dụng quỹ đất thanh toán cho dự án BT

Nghị định 69/2019/NĐ-CP: Đảm bảo công bằng lợi ích của nhà nước và nhà đầu tư

Nghị định 69/2019/NĐ-CP: Đảm bảo công bằng lợi ích của nhà nước và nhà đầu tư

HoREA quan ngại nhiều bất cập trong sử dụng tài sản công để thanh toán Dự án BT

HoREA quan ngại nhiều bất cập trong sử dụng tài sản công để thanh toán Dự án BT

Khôi phục mỹ quan sông Sài Gòn bằng cách nào?

Khôi phục mỹ quan sông Sài Gòn bằng cách nào?

Giải pháp nào để phát triển bờ kè sông, kênh nội thành?

Giải pháp nào để phát triển bờ kè sông, kênh nội thành?

Kiến nghị chấn chỉnh tình trạng dự án bất động sản lấn chiếm sông Sài Gòn

Kiến nghị chấn chỉnh tình trạng dự án bất động sản lấn chiếm sông Sài Gòn

Vẫn nhiều kẽ hở trong dự án BT

Vẫn nhiều kẽ hở trong dự án BT

BT đã sửa, 'vùng tối'vẫn còn

BT đã sửa, 'vùng tối'vẫn còn

Hải Phòng: Đề xuất đổi đất cho nhà đầu tư BT bị dư luận phản ứng

Hải Phòng: Đề xuất đổi đất cho nhà đầu tư BT bị dư luận phản ứng

Giá trị dự án BT được xác định theo kết quả đấu thầu

Giá trị dự án BT được xác định theo kết quả đấu thầu

Nguyên tắc khi dùng tài sản công để thanh toán dự án BT

Nguyên tắc khi dùng tài sản công để thanh toán dự án BT

Sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư BT

Sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư BT