Sản phẩm CNTT cũ chỉ được nhập khẩu để nghiên cứu khoa học khi không gây ô nhiễm môi trường

Sản phẩm CNTT cũ chỉ được nhập khẩu để nghiên cứu khoa học khi không gây ô nhiễm môi trường

Sử dụng quỹ đất để thanh toán cho DA BT: Ba vướng mắc, bất cập

Sử dụng quỹ đất để thanh toán cho DA BT: Ba vướng mắc, bất cập

HoREA lo ngại việc lấy quỹ đất, trụ sở làm việc thanh toán dự án BT

HoREA lo ngại việc lấy quỹ đất, trụ sở làm việc thanh toán dự án BT

Bất cập khi sử dụng quỹ đất thanh toán cho dự án BT

Bất cập khi sử dụng quỹ đất thanh toán cho dự án BT

Nghị định 69/2019/NĐ-CP: Đảm bảo công bằng lợi ích của nhà nước và nhà đầu tư

Nghị định 69/2019/NĐ-CP: Đảm bảo công bằng lợi ích của nhà nước và nhà đầu tư

Nghị định số 69: Bước đệm để 'cuộc chơi' BT minh bạch, sòng phẳng

Nghị định số 69: Bước đệm để 'cuộc chơi' BT minh bạch, sòng phẳng

Vẫn nhiều kẽ hở trong dự án BT

Vẫn nhiều kẽ hở trong dự án BT

BT đã sửa, 'vùng tối'vẫn còn

BT đã sửa, 'vùng tối'vẫn còn

Nâng chất khám chữa bệnh cho người dân

Nâng chất khám chữa bệnh cho người dân

Nghị định 69: 'Bịt' kẽ hở trong hợp đồng BT?

Nghị định 69: 'Bịt' kẽ hở trong hợp đồng BT?

Hướng dẫn thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT

Hướng dẫn thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT