Những vị trí việc làm buộc phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Những vị trí việc làm buộc phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Liên quan đến vấn đề chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với một số vị trí, việc làm được dư luận quan tâm...
Đã có mốc thời gian chính thức xóa bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên

Đã có mốc thời gian chính thức xóa bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên

Dự kiến bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với giáo viên từ tháng 2/2021

Dự kiến bỏ yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với giáo viên từ tháng 2/2021

Sức khỏe của đất đang trong tình trạng phải... đi cấp cứu!

Sức khỏe của đất đang trong tình trạng phải... đi cấp cứu!

Tăng cường phối hợp với UBND cấp xã trong bảo quản tài sản thi hành án

Tăng cường phối hợp với UBND cấp xã trong bảo quản tài sản thi hành án

Chốt chặn tăng biên chế

Chốt chặn tăng biên chế

Nếu tuyển quá biên chế công chức, phải bồi hoàn kinh phí

Nếu tuyển quá biên chế công chức, phải bồi hoàn kinh phí

Những chính sách quan trọng nào có hiệu lực từ tháng 7?

Những chính sách quan trọng nào có hiệu lực từ tháng 7?

Tự nguyện thi hành án khi hết thời hiệu yêu cầu: Đã được gỡ vướng

Tự nguyện thi hành án khi hết thời hiệu yêu cầu: Đã được gỡ vướng

Biên chế công chức sẽ được điều chỉnh như thế nào từ 20/7?

Biên chế công chức sẽ được điều chỉnh như thế nào từ 20/7?

Biên chế công chức sẽ được điều chỉnh như thế nào từ 20/7?

Từ 20-7, sẽ điều chỉnh biên chế công chức

Từ 20-7, sẽ điều chỉnh biên chế công chức

Nhiều quy định mới, gỡ vướng cho thi hành án dân sự

Nhiều quy định mới, gỡ vướng cho thi hành án dân sự

Bình Dương: Thi hành án nỗ lực vượt khó

Bình Dương: Thi hành án nỗ lực vượt khó

Sẽ bỏ quy định chấp hành viên được phân chia tài sản chung vợ chồng, họ gia đình

Sẽ bỏ quy định chấp hành viên được phân chia tài sản chung vợ chồng, họ gia đình