Vi phạm xây dựng 2 năm không cưỡng chế, ngăn chặn: Quận 1 vẫn không xác định được trách nhiệm!

Công trình không phép: 'Không còn chuyện phạt rồi cho tồn tại'

Công trình không phép: 'Không còn chuyện phạt rồi cho tồn tại'

Xây trái phép sẽ không được tồn tại

Xây trái phép sẽ không được tồn tại

Xin 5 giấy phép xây đến… 34 căn hộ ở Đà Nẵng: Nguy cơ 'mở đường' cho công trình sai phép

Xin 5 giấy phép xây đến… 34 căn hộ ở Đà Nẵng: Nguy cơ 'mở đường' cho công trình sai phép

'Phạt cho tồn tại' các công trình xây dựng sai phép, Đà Nẵng có tạo ra những tiền lệ xấu !?

'Phạt cho tồn tại' các công trình xây dựng sai phép, Đà Nẵng có tạo ra những tiền lệ xấu !?

34 căn hộ trái phép phải bị tháo dỡ

34 căn hộ trái phép phải bị tháo dỡ

Chung cư xây vượt tầng, ngang nhiên sai phạm: Trách nhiệm cơ quan quản lý ở đâu?

Chung cư xây vượt tầng, ngang nhiên sai phạm: Trách nhiệm cơ quan quản lý ở đâu?