Trường hợp nào phải dùng hóa đơn điện tử có mã xác thực?

Trường hợp nào phải dùng hóa đơn điện tử có mã xác thực?

Bộ TT&TT sắp ra quy chuẩn kỹ thuật tạo điều kiện cho CA công cộng cung cấp chữ ký số trên di động

Bộ TT&TT sắp ra quy chuẩn kỹ thuật tạo điều kiện cho CA công cộng cung cấp chữ ký số trên di động

Hướng dẫn xác định thời điểm lập và ký hóa đơn điện tử

Hướng dẫn xác định thời điểm lập và ký hóa đơn điện tử

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã gửi người mua bị sai sót

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử đã gửi người mua bị sai sót

Hưng Yên: Phạt 2 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa sai quy chuẩn

Hưng Yên: Phạt 2 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa sai quy chuẩn

Sản xuất hàng hóa sai quy chuẩn, Detech Motor bị phạt gần nửa tỷ đồng

Sản xuất hàng hóa sai quy chuẩn, Detech Motor bị phạt gần nửa tỷ đồng

Cách xử lý các trường hợp sai sót về hóa đơn điện tử

Cách xử lý các trường hợp sai sót về hóa đơn điện tử

Triển khai hóa đơn điện tử: Cơ quan Nhà nước phải cùng nhau gỡ khó

Triển khai hóa đơn điện tử: Cơ quan Nhà nước phải cùng nhau gỡ khó

Doanh nghiệp 'ngóng' thông tư hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp 'ngóng' thông tư hướng dẫn về hóa đơn điện tử