Thành lập TP Thủ Đức, phải sớm sắp xếp cán bộ dôi dư

Thành lập TP Thủ Đức, phải sớm sắp xếp cán bộ dôi dư

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, TP.HCM cần tạo điều kiện cho những cán bộ công chức bị dôi dư sớm tìm được việc...
Chính sách hiệu lực từ tháng 11: Ép uống rượu bị phạt đến 3 triệu

Chính sách hiệu lực từ tháng 11: Ép uống rượu bị phạt đến 3 triệu

Đảm bảo đúng số lượng cấp phó trong các cơ quan, đơn vị

Đảm bảo đúng số lượng cấp phó trong các cơ quan, đơn vị

Bộ Nội vụ: Sắp xếp số lượng cấp phó theo đúng quy định của Chính phủ

Bộ Nội vụ: Sắp xếp số lượng cấp phó theo đúng quy định của Chính phủ

Không có nghị định nào hướng dẫn cái sai về vượt số lượng cấp phó

Không có nghị định nào hướng dẫn cái sai về vượt số lượng cấp phó

Hà Nội kiến nghị gỡ khó trong thực hiện chính sách ưu đãi, trọng dụng người có tài năng

Hà Nội kiến nghị gỡ khó trong thực hiện chính sách ưu đãi, trọng dụng người có tài năng

Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc tại Thanh Hóa về thực hiện công tác dân số và phát triển

Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc tại Thanh Hóa về thực hiện công tác dân số và phát triển

Tạm dừng bổ nhiệm mới cấp phó trưởng phòng tại Hà Nội

Tạm dừng bổ nhiệm mới cấp phó trưởng phòng tại Hà Nội

Gạo Việt Nam: Tự tin đáp ứng tiêu chuẩn EU

Gạo Việt Nam: Tự tin đáp ứng tiêu chuẩn EU

Hợp nhất hai văn phòng cấp tỉnh, không nhập các sở

Hợp nhất hai văn phòng cấp tỉnh, không nhập các sở

Từ 25/11: Quy định mới nhất về biên chế các Sở thuộc UBND tỉnh có hiệu lực thi hành

Từ 25/11: Quy định mới nhất về biên chế các Sở thuộc UBND tỉnh có hiệu lực thi hành

Có thể không thành lập Văn phòng thuộc sở

Bộ trưởng Nội vụ: Các sở ngành đã sáp nhập chưa phải tách ra ngay

Bộ trưởng Nội vụ: Các sở ngành đã sáp nhập chưa phải tách ra ngay

Hà Nội và TP.HCM được tăng thêm 10 phó giám đốc sở

Chính phủ 'chốt' không sáp nhập bất cứ sở ngành nào

Chính phủ 'chốt' không sáp nhập bất cứ sở ngành nào

Loạt quy định mới về tổ chức, nhân sự cấp tỉnh, cấp huyện

Loạt quy định mới về tổ chức, nhân sự cấp tỉnh, cấp huyện

Chính phủ 'chốt' không sáp nhập bất cứ sở ngành nào

Chính phủ 'chốt' không sáp nhập bất cứ sở ngành nào

Bộ trưởng Tài chính: Xuất khẩu gạo lúc nửa đêm 'không có gì xa lạ'

Bộ trưởng Tài chính: Xuất khẩu gạo lúc nửa đêm 'không có gì xa lạ'

Cho xuất khẩu gạo, khẩu trang y tế bình thường

Cho xuất khẩu gạo, khẩu trang y tế bình thường

Bộ Công Thương kiến nghị bỏ hạn ngạch xuất khẩu gạo, thực hiện theo Nghị định 107

Bộ Công Thương kiến nghị bỏ hạn ngạch xuất khẩu gạo, thực hiện theo Nghị định 107

Thanh tra Chính phủ quyết định thanh tra hoạt động xuất khẩu gạo

Thanh tra Chính phủ quyết định thanh tra hoạt động xuất khẩu gạo

Yêu cầu thực hiện thủ tục hải quan và thông quan xuất khẩu gạo nếp

Yêu cầu thực hiện thủ tục hải quan và thông quan xuất khẩu gạo nếp

Thủ tướng yêu cầu thanh tra làm rõ có hay không dấu hiệu trục lợi trong xuất khẩu gạo

Thủ tướng yêu cầu thanh tra làm rõ có hay không dấu hiệu trục lợi trong xuất khẩu gạo

Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ thanh tra đột xuất về xuất khẩu gạo có hay không dấu hiệu 'trục lợi, tiêu cực'

Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ thanh tra đột xuất về xuất khẩu gạo có hay không dấu hiệu 'trục lợi, tiêu cực'

Thủ tướng chỉ đạo thanh tra đột xuất về xuất khẩu gạo

Thủ tướng chỉ đạo thanh tra đột xuất về xuất khẩu gạo

Thủ tướng chỉ đạo thanh tra làm rõ có hay không tiêu cực trong việc xuất khẩu gạo

Thủ tướng chỉ đạo thanh tra làm rõ có hay không tiêu cực trong việc xuất khẩu gạo

Bộ Công Thương giải thích về xuất khẩu 400.000 tấn gạo

Bộ Công Thương giải thích về xuất khẩu 400.000 tấn gạo

Có dấu hiệu bất thường, 4 doanh nghiệp bỏ trúng thầu sang xuất khẩu gạo

Có dấu hiệu bất thường, 4 doanh nghiệp bỏ trúng thầu sang xuất khẩu gạo

'Mập mờ' doanh nghiệp bỏ trúng thầu dự trữ sang xuất khẩu gạo

'Mập mờ' doanh nghiệp bỏ trúng thầu dự trữ sang xuất khẩu gạo

Doanh nghiệp bỏ thầu, mở tờ khai xuất gần trăm nghìn tấn gạo, xử lý thế nào?

Doanh nghiệp bỏ thầu, mở tờ khai xuất gần trăm nghìn tấn gạo, xử lý thế nào?

Đăng ký thành công 102 tờ khai, Intimex giành quyền xuất khẩu gần 1/4 hạn ngạch gạo

Đăng ký thành công 102 tờ khai, Intimex giành quyền xuất khẩu gần 1/4 hạn ngạch gạo

Đăng ký thành công 102 tờ khai, Intimex giành quyền xuất khẩu gần 1/4 hạn ngạch gạo

Đăng ký thành công 102 tờ khai, Intimex giành quyền xuất khẩu gần 1/4 hạn ngạch gạo

Thủ tướng: Bộ trưởng Công Thương báo cáo về vấn đề xuất khẩu gạo trước 5-4

Thủ tướng: Bộ trưởng Công Thương báo cáo về vấn đề xuất khẩu gạo trước 5-4

Thủ tướng: Bảo đảm lương thực dư dả cho 100 triệu dân

Thủ tướng: Bảo đảm lương thực dư dả cho 100 triệu dân

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm lương thực dư dả cho 100 triệu dân

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm lương thực dư dả cho 100 triệu dân

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo vấn đề xuất khẩu gạo

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo vấn đề xuất khẩu gạo

Bảo đảm lương thực dư dả cho 100 triệu dân

Bảo đảm lương thực dư dả cho 100 triệu dân

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm lương thực dư dả cho 100 triệu dân

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm lương thực dư dả cho 100 triệu dân

Thủ tướng: Bảo đảm lương thực dư dả cho 100 triệu dân

Thủ tướng: Bảo đảm lương thực dư dả cho 100 triệu dân

Nóng: Chính thức đề xuất Thủ tướng cho xuất khẩu gạo trở lại

Nóng: Chính thức đề xuất Thủ tướng cho xuất khẩu gạo trở lại

Xuất khẩu gạo: Cần quyết định đúng

Xuất khẩu gạo: Cần quyết định đúng

Thứ trưởng Bộ Công Thương lý giải vì sao đề xuất tiếp tục xuất khẩu gạo

Thứ trưởng Bộ Công Thương lý giải vì sao đề xuất tiếp tục xuất khẩu gạo

Ninh Hòa: Giải thể 7 hợp tác xã

Ninh Hòa: Giải thể 7 hợp tác xã

Điều hành xuất khẩu gạo: Những thành công 2019

Điều hành xuất khẩu gạo: Những thành công 2019

Doanh nghiệp xuất khẩu nói phải 'xin' nhiều loại giấy phép- Bộ trưởng Công Thương nói gì?

Doanh nghiệp xuất khẩu nói phải 'xin' nhiều loại giấy phép- Bộ trưởng Công Thương nói gì?