Vướng giải phóng mặt bằng dở dang như… 'da báo'

Vướng giải phóng mặt bằng dở dang như… 'da báo'

Đà Nẵng thông tin vụ doanh nghiệp trúng đấu giá nhưng không được nhận đất

Đà Nẵng thông tin vụ doanh nghiệp trúng đấu giá nhưng không được nhận đất

Có được làm thủ tục sang nhượng đất cùng lúc với tách thửa không?

Có được làm thủ tục sang nhượng đất cùng lúc với tách thửa không?

Diện tích đất trong giấy chứng nhận sai, xử lý thế nào?

Diện tích đất trong giấy chứng nhận sai, xử lý thế nào?

Trường hợp không được cấp GCNQSDĐ

Trường hợp không được cấp GCNQSDĐ

Có được cấp sổ đỏ khi đất tách thửa nhỏ hơn diện tích tối thiểu?

Có được cấp sổ đỏ khi đất tách thửa nhỏ hơn diện tích tối thiểu?

Thủ tục cấp lại sổ đỏ khi bị mất

Thủ tục cấp lại sổ đỏ khi bị mất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai thông tin, điều chỉnh như thế nào?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai thông tin, điều chỉnh như thế nào?

Băn khoăn vốn đề xuất đầu tư Khu phức hợp Điện Dương (Quảng Nam)

Băn khoăn vốn đề xuất đầu tư Khu phức hợp Điện Dương (Quảng Nam)

Những khoản phí phải nộp khi làm thủ tục cấp sổ hồng căn hộ chung cư

Những khoản phí phải nộp khi làm thủ tục cấp sổ hồng căn hộ chung cư

Có được cấp sổ đỏ khi đất tách thửa nhỏ hơn diện tích tối thiểu?

Có được cấp sổ đỏ khi đất tách thửa nhỏ hơn diện tích tối thiểu?

Có được cấp sổ đỏ khi đất tách thửa nhỏ hơn diện tích tối thiểu?

Có được cấp sổ đỏ khi đất tách thửa nhỏ hơn diện tích tối thiểu?

Trường hợp không được cấp GCNQSDĐ

Trường hợp không được cấp GCNQSDĐ

Đòi lại chi phí đo đạc đất khi làm thủ tục tách thửa

Đòi lại chi phí đo đạc đất khi làm thủ tục tách thửa

Nhặt được sổ đỏ có thể đem cầm cố?

Nhặt được sổ đỏ có thể đem cầm cố?