Tín hiệu vui về nghệ thuật hát xẩm

Tín hiệu vui về nghệ thuật hát xẩm

Nghệ thuật hát Xẩm: Từ hè đường đến sân khấu

Nghệ thuật hát Xẩm: Từ hè đường đến sân khấu

Tái hiện lịch sử hát Xẩm qua chương trình 'Nghệ thuật hát Xẩm - Từ hè đường đến sân khấu'

Tái hiện lịch sử hát Xẩm qua chương trình 'Nghệ thuật hát Xẩm - Từ hè đường đến sân khấu'

Cuộc hội ngộ của những người hát xẩm

Cuộc hội ngộ của những người hát xẩm

Nghệ thuật hát xẩm - Từ hè đường đến sân khấu

Nghệ thuật hát xẩm - Từ hè đường đến sân khấu

Trải nghiệm 'Nghệ thuật hát xẩm - Từ hè đường đến sân khấu'

Trải nghiệm 'Nghệ thuật hát xẩm - Từ hè đường đến sân khấu'

'Trưởng lão' của làng Xẩm đương đại tái xuất

'Trưởng lão' của làng Xẩm đương đại tái xuất

Nghệ thuật hát xẩm - Từ hè đường đến sân khấu

Nghệ thuật hát xẩm - Từ hè đường đến sân khấu

Nghệ thuật hát xẩm - từ hè đường đến sân khấu

Nghệ thuật hát xẩm - từ hè đường đến sân khấu