Sức sống của di sản xòe Thái

Sức sống của di sản xòe Thái

Xòe Thái dưới góc nhìn hội nhập

Xòe Thái dưới góc nhìn hội nhập

Bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Xòe Thái trong xã hội đương đại: Gìn giữ hồn cốt văn hóa của người Thái

Bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Xòe Thái trong xã hội đương đại: Gìn giữ hồn cốt văn hóa của người Thái

Bảo vệ, phát huy giá trị nghệ thuật xòe Thái trong xã hội đương đại

Bảo vệ, phát huy giá trị nghệ thuật xòe Thái trong xã hội đương đại

Hội thảo quốc tế Bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Xòe Thái trong xã hội đương đại

Hội thảo quốc tế Bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Xòe Thái trong xã hội đương đại

Hơn 100 chuyên gia, nhà nghiên cứu tham dự Hội thảo quốc tế về nghệ thuật Xòe Thái

Hơn 100 chuyên gia, nhà nghiên cứu tham dự Hội thảo quốc tế về nghệ thuật Xòe Thái

Xòe Thái

Xòe Thái

Hội chứng sính kỷ lục thế giới

Hội chứng sính kỷ lục thế giới

Không phải cái gì to và lớn cũng nên mang đi xin kỷ lục

Không phải cái gì to và lớn cũng nên mang đi xin kỷ lục

Bao giờ hết chạy theo kỷ lục?

Bao giờ hết chạy theo kỷ lục?

Cẩn trọng khi xác lập kỷ lục về màn đại xòe lớn nhất thế giới

Cẩn trọng khi xác lập kỷ lục về màn đại xòe lớn nhất thế giới

Bộ VH-TT&DL cảnh báo việc đăng ký xác lập kỷ lục 'Màn đại xòe Việt Nam lớn nhất thế giới'

Bộ VH-TT&DL cảnh báo việc đăng ký xác lập kỷ lục 'Màn đại xòe Việt Nam lớn nhất thế giới'

Cảnh báo về màn đại xòe kỷ lục

Cảnh báo về màn đại xòe kỷ lục

Cảnh báo về màn đại xòe kỷ lục

Cảnh báo về màn đại xòe kỷ lục

Bộ VHTTDL lên tiếng về việc đăng ký xác lập kỷ lục Guinness 'Màn đại xòe Việt Nam lớn nhất thế giới'

Bộ VHTTDL lên tiếng về việc đăng ký xác lập kỷ lục Guinness 'Màn đại xòe Việt Nam lớn nhất thế giới'

Bộ VHTTDL yêu cầu cần thận trọng trong xác lập kỷ lục với di sản

Bộ VHTTDL yêu cầu cần thận trọng trong xác lập kỷ lục với di sản

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ra văn bản khuyến cáo về vòng xòe kỷ lục Guinness

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ra văn bản khuyến cáo về vòng xòe kỷ lục Guinness

Chuẩn bị tốt nhất để Ngày hội văn hóa dân tộc Thái thành công tốt đẹp

Chuẩn bị tốt nhất để Ngày hội văn hóa dân tộc Thái thành công tốt đẹp

Hoàn thiện hồ sơ tranh dân gian Đông Hồ đệ trình UNESCO

Hoàn thiện hồ sơ tranh dân gian Đông Hồ đệ trình UNESCO

Tranh dân gian Đông Hồ chờ vinh danh

Tranh dân gian Đông Hồ chờ vinh danh

Tranh dân gian Đông Hồ đang 'xếp hàng' chờ được công nhận Di sản văn hóa thế giới

Tranh dân gian Đông Hồ đang 'xếp hàng' chờ được công nhận Di sản văn hóa thế giới

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ sắp trình UNESCO

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ sắp trình UNESCO

Công nhận Lễ 'Gạ Ma Thú' là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia

Công nhận Lễ 'Gạ Ma Thú' là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia

Trình UNESCO hồ sơ nghệ thuật xòe Thái và làm gốm Chăm

Trình UNESCO hồ sơ nghệ thuật xòe Thái và làm gốm Chăm

Trình UNESCO hồ sơ nghệ thuật làm gốm của người Chăm và xòe Thái

Trình UNESCO hồ sơ nghệ thuật làm gốm của người Chăm và xòe Thái

Đệ trình UNESCO công nhận Nghệ thuật làm gốm của người Chăm là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Đệ trình UNESCO công nhận Nghệ thuật làm gốm của người Chăm là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Trình UNESCO 2 hồ sơ văn hóa phi vật thể

Trình UNESCO 2 hồ sơ văn hóa phi vật thể

Thủ tướng yêu cầu làm các thủ tục cần thiết để trình hồ sơ hai di sản văn hóa phi vật thể tới UNESCO

Thủ tướng yêu cầu làm các thủ tục cần thiết để trình hồ sơ hai di sản văn hóa phi vật thể tới UNESCO

Trình UNESCO hồ sơ 'Nghệ thuật Xòe Thái' và 'Nghệ thuật làm gốm của người Chăm'

Trình UNESCO hồ sơ 'Nghệ thuật Xòe Thái' và 'Nghệ thuật làm gốm của người Chăm'

Đặc sắc nghệ thuật Xòe Thái

Đặc sắc nghệ thuật Xòe Thái

10 ngày cuối cùng trình hồ sơ Nghệ thuật xòe Thái và làm gốm của người Chăm tới UNESCO

10 ngày cuối cùng trình hồ sơ Nghệ thuật xòe Thái và làm gốm của người Chăm tới UNESCO

Trình UNESCO hồ sơ 'Nghệ thuật Xòe Thái' và 'Nghệ thuật làm gốm của người Chăm'

Trình UNESCO hồ sơ 'Nghệ thuật Xòe Thái' và 'Nghệ thuật làm gốm của người Chăm'

Đến Điện Biên khám phá bản sắc văn hóa độc đáo của người Thái

Đến Điện Biên khám phá bản sắc văn hóa độc đáo của người Thái

Xây dựng hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái trình UNESCO

Xây dựng hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái trình UNESCO

Xây dựng Hồ sơ nghệ thuật Xòe Thái trình UNESCO

Xây dựng Hồ sơ nghệ thuật Xòe Thái trình UNESCO

Lên kế hoạch tổ chức đón khách du lịch đầu tiên đến Điện Biên bằng đường hàng không năm 2019

Lên kế hoạch tổ chức đón khách du lịch đầu tiên đến Điện Biên bằng đường hàng không năm 2019