Ban lễ tang và gia đình Đại tướng Lê Đức Anh gửi lời cảm ơn

Ban lễ tang và gia đình Đại tướng Lê Đức Anh gửi lời cảm ơn

Hình ảnh lễ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Hình ảnh lễ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Phút xúc động khi tiễn đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Phút xúc động khi tiễn đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã về nơi an nghỉ cuối cùng

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã về nơi an nghỉ cuối cùng

Phút xúc động khi tiễn đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Phút xúc động khi tiễn đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Phút bùi ngùi tiễn đưa Đại tướng Lê Đức Anh về đất mẹ

Tiễn Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về với đất mẹ

Tiễn Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về với đất mẹ

Những hình ảnh xúc động tại lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh

Những hình ảnh xúc động tại lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh

Lãnh đạo, nhân dân miền Nam tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước – Đại tướng Lê Đức Anh

Lãnh đạo, nhân dân miền Nam tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước – Đại tướng Lê Đức Anh

Thương tiếc tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Thương tiếc tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã đến nơi an nghỉ cuối cùng

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã đến nơi an nghỉ cuối cùng

Lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh tại khu K1 nghĩa trang TP. Hồ Chí Minh

Lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh tại khu K1 nghĩa trang TP. Hồ Chí Minh

Lễ an táng Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lễ an táng Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tới Nghĩa trang TP.HCM

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tới Nghĩa trang TP.HCM

Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội thăm nơi an nghỉ cuối cùng của đại tướng Lê Đức Anh

Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội thăm nơi an nghỉ cuối cùng của đại tướng Lê Đức Anh

Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh về đến nghĩa trang TP.HCM

Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh về đến nghĩa trang TP.HCM

Lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh tại TP.HCM

Lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh tại TP.HCM

Đoàn linh xa đưa nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ

Đoàn linh xa đưa nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ

Linh xa dừng tại nhà riêng cố đại tướng Lê Đức Anh ở TP.HCM

Linh xa dừng tại nhà riêng cố đại tướng Lê Đức Anh ở TP.HCM

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã về nơi an nghỉ

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã về nơi an nghỉ

Clip đón linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh về TP.HCM

Clip đón linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh về TP.HCM

Đưa tiễn Đại tướng Lê Đức Anh về với đất mẹ

Đưa tiễn Đại tướng Lê Đức Anh về với đất mẹ

Đất Mẹ Thủ Đức đón Đại tướng Lê Đức Anh

Đất Mẹ Thủ Đức đón Đại tướng Lê Đức Anh

Người dân TP.HCM đội mưa tiễn đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh về đất mẹ

Người dân TP.HCM đội mưa tiễn đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh về đất mẹ

Linh xa hướng về sân bay Tân Sơn Nhất đón linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh

Linh xa hướng về sân bay Tân Sơn Nhất đón linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh

Nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh

Nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh

Lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh tại Nghĩa trang TP.HCM

Lễ an táng Đại tướng Lê Đức Anh tại Nghĩa trang TP.HCM

Đại tướng Lê Đức Anh đã vào lòng đất mẹ

Đại tướng Lê Đức Anh đã vào lòng đất mẹ

TP HCM cấm nhiều đường phục vụ lễ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

TP HCM cấm nhiều đường phục vụ lễ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trước giờ đón linh cữu

Nơi an nghỉ của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trước giờ đón linh cữu

Lễ di quan và an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại TP.HCM

Lễ di quan và an táng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại TP.HCM

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về nơi yên nghỉ ngàn thu

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về nơi yên nghỉ ngàn thu

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về đến Tân Sơn Nhất: Siết an ninh

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về đến Tân Sơn Nhất: Siết an ninh

Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã về với đất mẹ

Nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh đã đến nơi an nghỉ cuối cùng

Nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh đã đến nơi an nghỉ cuối cùng

Nơi an táng Đại tướng Lê Đức Anh sẵn sàng trước giờ đón linh cữu

Nơi an táng Đại tướng Lê Đức Anh sẵn sàng trước giờ đón linh cữu

Lễ di quan, tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Lễ di quan, tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Nơi an nghỉ cuối cùng của nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh

Nơi an nghỉ cuối cùng của nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh

Người dân mong ngóng Đại tướng Lê Đức Anh về ngang nhà riêng

Người dân mong ngóng Đại tướng Lê Đức Anh về ngang nhà riêng

Đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh rời Thủ đô về đất Mẹ

Đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh rời Thủ đô về đất Mẹ

Hơn 1.000 đoàn viếng Đại tướng Lê Đức Anh

Hơn 1.000 đoàn viếng Đại tướng Lê Đức Anh

Hình ảnh Lễ di quan nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Hà Nội

Hình ảnh Lễ di quan nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Hà Nội

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh được đưa vào TPHCM

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh được đưa vào TPHCM

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh tại Thừa Thiên - Huế

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh tại Thừa Thiên - Huế

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Đại tướng Lê Đức Anh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Đại tướng Lê Đức Anh

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Cả nước treo cờ rủ ngày quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Cả nước treo cờ rủ ngày quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Linh xa đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh ra sân bay Nội Bài

Linh xa đưa linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh ra sân bay Nội Bài

Linh cữu đại tướng Lê Đức Anh được đưa vào TP.HCM

Linh cữu đại tướng Lê Đức Anh được đưa vào TP.HCM

Tổ chức Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Tổ chức Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Cử hành trọng thể lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Buổi sáng tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh

Buổi sáng tiễn biệt Đại tướng Lê Đức Anh

Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Lễ truy điệu và di quan nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lễ truy điệu và di quan nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã yên nghỉ nơi lòng đất mẹ

Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã yên nghỉ nơi lòng đất mẹ

Hôm nay (3/5): Tổ chức trọng thể lễ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Hôm nay (3/5): Tổ chức trọng thể lễ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Cuộc đời và sự nghiệp của vị tướng tài ba Lê Đức Anh

Cuộc đời và sự nghiệp của vị tướng tài ba Lê Đức Anh

Quốc tang Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Nội Bài thắt chặt an ninh trước lễ di quan đại tướng Lê Đức Anh

Nội Bài thắt chặt an ninh trước lễ di quan đại tướng Lê Đức Anh

Nội Bài thắt chặt an ninh trước lễ di quan Đại tướng Lê Đức Anh

Nội Bài thắt chặt an ninh trước lễ di quan Đại tướng Lê Đức Anh

Hình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh

Hình ảnh nơi an nghỉ của Đại tướng Lê Đức Anh

Lộ trình lễ di quan linh cữu đại tướng Lê Đức Anh đến nơi an táng

Lộ trình lễ di quan linh cữu đại tướng Lê Đức Anh đến nơi an táng

Lịch trình di quan linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh ở TP.HCM

Lịch trình di quan linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh ở TP.HCM

TP.HCM: Hoàn tất công tác chuẩn bị Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

TP.HCM: Hoàn tất công tác chuẩn bị Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

TP.HCM cấm nhiều đường phục vụ lễ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

TP.HCM cấm nhiều đường phục vụ lễ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Hoàn thành công tác chuẩn bị Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Hoàn thành công tác chuẩn bị Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong ngày 3-4/5

Treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong ngày 3-4/5

Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong 2 ngày

Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong 2 ngày

Không mang theo vòng hoa khi viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Không mang theo vòng hoa khi viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

TP.HCM ra thông báo Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

TP.HCM ra thông báo Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

TP.HCM thông báo Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh

TP.HCM thông báo Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh

TP.HCM ra thông báo lễ Quốc tang đại tướng Lê Đức Anh

TP.HCM ra thông báo lễ Quốc tang đại tướng Lê Đức Anh

Hà Nội tạm ngưng các hoạt động vui chơi, giải trí trong 2 ngày Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh

Hà Nội tạm ngưng các hoạt động vui chơi, giải trí trong 2 ngày Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh

Cận cảnh nơi an nghỉ của đại tướng Lê Đức Anh

Cận cảnh nơi an nghỉ của đại tướng Lê Đức Anh

Cận cảnh nơi an nghỉ của đại tướng Lê Đức Anh

Cận cảnh nơi an nghỉ của đại tướng Lê Đức Anh

Hà Nội tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí cho 2 ngày Quốc tang

Hà Nội tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí cho 2 ngày Quốc tang

Đại tướng Lê Đức Anh sẽ an nghỉ bên đồng đội, đồng chí thân thiết

Đại tướng Lê Đức Anh sẽ an nghỉ bên đồng đội, đồng chí thân thiết

Gia đình muốn chuyển linh cữu đại tướng Lê Đức Anh bằng máy bay thường

Gia đình muốn chuyển linh cữu đại tướng Lê Đức Anh bằng máy bay thường

Đại tướng Lê Đức Anh và chuyện từ chối nhận biệt thự Hồ Tây

Đại tướng Lê Đức Anh và chuyện từ chối nhận biệt thự Hồ Tây

Tổng Bí thư làm trưởng ban lễ tang ông Lê Đức Anh

Tổng Bí thư làm trưởng ban lễ tang ông Lê Đức Anh

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ được an táng tại Nghĩa trang TP.HCM

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh sẽ được an táng tại Nghĩa trang TP.HCM

Nghi thức Quốc tang được tổ chức như thế nào?

Nghi thức Quốc tang được tổ chức như thế nào?

Tổng bí thư, Chủ tịch nước làm trưởng ban lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh

Tổng bí thư, Chủ tịch nước làm trưởng ban lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh

Đại tướng Lê Đức Anh được an táng tại Nghĩa trang TP.HCM

Đại tướng Lê Đức Anh được an táng tại Nghĩa trang TP.HCM

Tổng bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng ban Lễ tang đại tướng Lê Đức Anh

Tổng bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng ban Lễ tang đại tướng Lê Đức Anh

Tổ chức Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong 2 ngày!

Tổ chức Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong 2 ngày!

Nguyện vọng gia đình không dùng chuyên cơ chuyển linh cữu đại tướng Lê Đức Anh

Nguyện vọng gia đình không dùng chuyên cơ chuyển linh cữu đại tướng Lê Đức Anh

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương Bác Hồ, các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương Bác Hồ, các anh hùng liệt sĩ