Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại Hà Tĩnh

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại Hà Tĩnh

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Lễ viếng, an táng đồng chí Nguyễn Đức Bình tại quê nhà Hà Tĩnh

Lễ tang đồng chí Nguyễn Đức Bình

Lễ tang đồng chí Nguyễn Đức Bình

Lễ tang cấp Nhà nước nguyên ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Đức Bình

Lễ tang cấp Nhà nước nguyên ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Đức Bình

Tổ chức trọng thể Lễ tang đồng chí Nguyễn Đức Bình

Tổ chức trọng thể Lễ tang đồng chí Nguyễn Đức Bình

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng đồng chí Nguyễn Đức Bình

Tỉnh ủy Hà Tĩnh thông báo phối hợp phục vụ Lễ tang đồng chí Nguyễn Đức Bình