Bảo tồn linh vật Nghê Việt ở Hải Dương

Bảo tồn linh vật Nghê Việt ở Hải Dương

Hàng ngàn người dân nô nức tham dự khai mạc Lễ hội Làng Sen

Hàng ngàn người dân nô nức tham dự khai mạc Lễ hội Làng Sen

Linh vật Nghê Việt thu hút đông đảo nhân dân đến thưởng lãm

Linh vật Nghê Việt thu hút đông đảo nhân dân đến thưởng lãm

Hà Nội: Tiếp nhận đôi nghê Việt vào di tích đình Hoàng Liên

Hà Nội: Tiếp nhận đôi nghê Việt vào di tích đình Hoàng Liên

Triển lãm nghê Việt: góc nhìn làm lành mạnh môi trường thẩm mỹ

Triển lãm nghê Việt: góc nhìn làm lành mạnh môi trường thẩm mỹ

Triển lãm tư liệu linh vật Nghê Việt

Triển lãm 'Tư liệu linh vật Nghê Việt'

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên: Hình tượng Nghê đã đi vào đời sống

Trưng bày tư liệu 'Nghê - Linh vật Việt'