Những cán bộ bị kỷ luật vì lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch Covid-19

Những cán bộ bị kỷ luật vì lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch Covid-19

Hàng loạt địa phương kỷ luật, phê bình cán bộ vì lơ là, chậm trễ để xảy ra bùng phát dịch, tâm thế 'chống...
Hà Nam khởi tố vụ án, kỷ luật 3 cán bộ liên quan ổ dịch Covid-19

Hà Nam khởi tố vụ án, kỷ luật 3 cán bộ liên quan ổ dịch Covid-19

Chủ tịch xã Đạo Lý sẽ 'mất chức' vì... COVID-19?

Chủ tịch xã Đạo Lý sẽ 'mất chức' vì... COVID-19?

Kết quả xét nghiệm hơn 7.000 mẫu liên quan ca 'siêu lây nhiễm' Covid-19 ở Hà Nam

Kết quả xét nghiệm hơn 7.000 mẫu liên quan ca 'siêu lây nhiễm' Covid-19 ở Hà Nam

Hà Nam khởi tố vụ án; kỷ luật 3 cán bộ liên quan ổ dịch COVID-19

Hà Nam khởi tố vụ án; kỷ luật 3 cán bộ liên quan ổ dịch COVID-19

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại Hà Nam

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại Hà Nam

Rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã những cá nhân liên quan ổ dịch Covid-19

Rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã những cá nhân liên quan ổ dịch Covid-19

Hà Nam khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm

Hà Nam khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm

Xử lý trách nhiệm các cá nhân vi phạm quy định chống dịch Covid-19

Xử lý trách nhiệm các cá nhân vi phạm quy định chống dịch Covid-19

Xử lý nghiêm việc thiếu trách nhiệm chống dịch COVID-19

Xử lý nghiêm việc thiếu trách nhiệm chống dịch COVID-19

Hà Nam: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19

Hà Nam: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19

Hà Nam khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19

Hà Nam khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19

Khởi tố vụ án lây lan dịch Covid-19 ở Hà Nam

Khởi tố vụ án lây lan dịch Covid-19 ở Hà Nam

Hà Nam đề nghị khởi tố vụ án BN2899 'siêu lây nhiễm'

Hà Nam đề nghị khởi tố vụ án BN2899 'siêu lây nhiễm'

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại thôn Quan Nhân, Hà Nam

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại thôn Quan Nhân, Hà Nam

Kỷ luật Chủ tịch xã cùng 2 cán bộ ở Hà Nam vi phạm phòng, chống COVID-19

Kỷ luật Chủ tịch xã cùng 2 cán bộ ở Hà Nam vi phạm phòng, chống COVID-19

Yêu cầu khởi tố vụ án để dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng ở Hà Nam

Yêu cầu khởi tố vụ án để dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng ở Hà Nam

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại thôn Quan Nhân

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại thôn Quan Nhân

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Sẽ khởi tố vụ án làm lây lan dịch Covid-19 tại Hà Nam

Sẽ khởi tố vụ án làm lây lan dịch Covid-19 tại Hà Nam

Hà Nam tạm đình chỉ công tác Giám đốc TTYT huyện Lý Nhân và Trưởng Trạm Y tế xã Đạo Lý

Hà Nam tạm đình chỉ công tác Giám đốc TTYT huyện Lý Nhân và Trưởng Trạm Y tế xã Đạo Lý

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân bị tạm đình chỉ công tác

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân bị tạm đình chỉ công tác

Đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân

Đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân

Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân bị đình chỉ công tác 15 ngày

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân bị đình chỉ công tác 15 ngày

Hà Nam tạm đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân

Hà Nam tạm đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân

Hà Nam: Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân

Hà Nam: Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân

Hà Nam tạm đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân

Hà Nam tạm đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân

Hà Nam: Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân

Hà Nam: Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân

Phòng chống dịch covid-19: Xử nghiêm những người lơ là, thiếu trách nhiệm

Phòng chống dịch covid-19: Xử nghiêm những người lơ là, thiếu trách nhiệm

Hà Nam đình chỉ công tác lãnh đạo Trung tâm Y tế vì để lây lan dịch COVID-19

Hà Nam đình chỉ công tác lãnh đạo Trung tâm Y tế vì để lây lan dịch COVID-19

Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân,Hà Nam

Tạm đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân,Hà Nam

Đình chỉ công tác 2 'sếp' y tế để dịch Covid-19 lây lan từ ca 'siêu lây nhiễm' BN2899

Đình chỉ công tác 2 'sếp' y tế để dịch Covid-19 lây lan từ ca 'siêu lây nhiễm' BN2899