Cựu chiến binh giữ gìn nét đẹp truyền thống

Cựu chiến binh giữ gìn nét đẹp truyền thống

Cuối tuần về thăm quê, tôi lại được thấy những việc làm ý nghĩa của các cựu chiến binh (CCB) thôn Ngụ Phúc,...