Liên kết sản xuất nông nghiệp ở Hà Tĩnh (bài 1): 'Ăn xổi ở thì'!

Liên kết sản xuất nông nghiệp ở Hà Tĩnh (bài 1): 'Ăn xổi ở thì'!

Quảng Trị: Người trồng ớt trắng tay vì không được thu mua

Quảng Trị: Người trồng ớt trắng tay vì không được thu mua

Hà Tĩnh: Ớt chín thối ngoài đồng vì công ty thu mua 'lật kèo'

Hà Tĩnh: Ớt chín thối ngoài đồng vì công ty thu mua 'lật kèo'

Hà Tĩnh: Ớt chín thối ngoài đồng vì công ty thu mua theo… thời tiết

Hà Tĩnh: Ớt chín thối ngoài đồng vì công ty thu mua theo… thời tiết

Trồng ớt liên kết không thành, nông dân Hà Tĩnh 'nếm dư vị… cay'

Trồng ớt liên kết không thành, nông dân Hà Tĩnh 'nếm dư vị… cay'

Hà Tĩnh: Nguồn nước kênh N3 và N34 bị ô nhiễm

Hà Tĩnh: Nguồn nước kênh N3 và N34 bị ô nhiễm

Hà Tĩnh: Cá, lươn chết hàng loạt nghi nhà máy bê tông xả thải

Hà Tĩnh: Cá, lươn chết hàng loạt nghi nhà máy bê tông xả thải