Xe container tông xe máy và xe khách, 1 người nguy kịch

Xe container tông xe máy và xe khách, 1 người nguy kịch

Chiếc xe máy băng ngang đường khiến tài xế xe container xử lý không kịp đã tông xe máy rồi mất lái tông...