Hiểu thế nào cho đúng về cái tên 'Trư Bát Giới'?

Hiểu thế nào cho đúng về cái tên 'Trư Bát Giới'?

Tại sao cùng trải qua 81 kiếp nạn nhưng Trư Bát Giới không thành Phật?

Tại sao cùng trải qua 81 kiếp nạn nhưng Trư Bát Giới không thành Phật?

Mã Đức Hoa lần đầu tiết lộ về vai Trư Bát Giới sau hơn 30 năm

Mã Đức Hoa lần đầu tiết lộ về vai Trư Bát Giới sau hơn 30 năm

'Trư Bát Giới' Mã Đức Hoa lần đầu kể khổ khi đóng phim Tây Du Ký

'Trư Bát Giới' Mã Đức Hoa lần đầu kể khổ khi đóng phim Tây Du Ký

'Trư Bát Giới' Mã Đức Hoa lần đầu thừa nhận điều này trong tự truyện đầu tay

'Trư Bát Giới' Mã Đức Hoa lần đầu thừa nhận điều này trong tự truyện đầu tay

Mã Đức Hoa - diễn viên con nhà võ, cả đời sống nhờ 'Trư Bát Giới'

Mã Đức Hoa - diễn viên con nhà võ, cả đời sống nhờ 'Trư Bát Giới'

Thầy trò Đường Tăng tái hợp mừng 'Trư Bát Giới' ra tự truyện 'Ngộ Năng'

Thầy trò Đường Tăng tái hợp mừng 'Trư Bát Giới' ra tự truyện 'Ngộ Năng'