Lam Khiết Anh: Hồng nhan một thời, cô độc một đời

Lam Khiết Anh: Hồng nhan một thời, cô độc một đời

Thông tin về cái chết đột ngột của Lam Khiết Anh khiến người ta bàng hoàng nhận ra 'Ngọc nữ TVB' một thời...