Hạt giống do Trung Quốc gieo đã nảy mầm trên Mặt trăng

Hạt giống do Trung Quốc gieo đã nảy mầm trên Mặt trăng

Các hạt giống cây vải do phi thuyền Hằng Nga 4 của Trung Quốc mang lên Mặt trăng đã nảy mầm. Đây là lần đầu...