Quảng Ngãi : Lễ húy kỵ Ni trưởng Phát Liên

Quảng Ngãi : Lễ húy kỵ Ni trưởng Phát Liên

Hôm nay, 5-12 (10-11-Kỷ Hợi), tại tịnh xá Ngọc Quảng (TP.Quảng Ngãi) đã diễn ra lễ húy kỵ lần thứ nhất Ni...