'Nâng niu' của Lê Giang - Chan chứa ân tình

'Nâng niu' của Lê Giang - Chan chứa ân tình

Có thể ghi nhận đây là một tuyển tập chan chứa ân tình mà nhà thơ Lê Giang đã dành cho chính mình lẫn bạn đọc