Con tự hào vì tạng bố cứu nhiều người

Con tự hào vì tạng bố cứu nhiều người

4 người được cứu sống từ tạng hiến của ông bố 3 con ở Bắc Giang

4 người được cứu sống từ tạng hiến của ông bố 3 con ở Bắc Giang

Người mẹ trẻ ôm 3 con thơ nén nỗi đau ký đơn hiến tạng chồng giúp cứu 4 người

Người mẹ trẻ ôm 3 con thơ nén nỗi đau ký đơn hiến tạng chồng giúp cứu 4 người

Xót thương hoàn cảnh anh thợ điện chết não hiến tạng giúp nhiều người hồi sinh

Xót thương hoàn cảnh anh thợ điện chết não hiến tạng giúp nhiều người hồi sinh

Bốn người được cứu sống nhờ người vợ dũng cảm đối mặt với thị phi

Bốn người được cứu sống nhờ người vợ dũng cảm đối mặt với thị phi

Tâm sự cay đắng của người vợ khi quyết định hiến tạng chồng bị tai nạn giao thông chết não

Tâm sự cay đắng của người vợ khi quyết định hiến tạng chồng bị tai nạn giao thông chết não

Tạng hiến của ông bố 3 con chết não giúp cứu 4 người

Tạng hiến của ông bố 3 con chết não giúp cứu 4 người

Người vợ trẻ ôm 3 con thơ, nén nước mắt ký đơn hiến tạng chồng

Người vợ trẻ ôm 3 con thơ, nén nước mắt ký đơn hiến tạng chồng

4 cuộc đời được hồi sinh từ một người chết não hiến tạng

4 cuộc đời được hồi sinh từ một người chết não hiến tạng

4 người được hồi sinh từ một người hiến tạng

4 người được hồi sinh từ một người hiến tạng