Lễ hội cầu ngư ở Quảng Bình là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội cầu ngư ở Quảng Bình là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội cầu ngư ở Quảng Bình là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng mang tính tâm linh, tưởng nhớ ơn đức của cá...