Hướng về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam bằng nhiều hoạt động thiết thực

Hướng về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam bằng nhiều hoạt động thiết thực

Có được nghỉ phép năm 2017 trong năm 2018?

Có được nghỉ phép năm 2017 trong năm 2018?

Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Khổ vì không biết luật

Khổ vì không biết luật

'Làm khó' phi công nghỉ việc: Bộ GTVT có trái luật?

'Làm khó' phi công nghỉ việc: Bộ GTVT có trái luật?

Quy định 'phi công nghỉ việc phải báo trước 120 ngày' là phạm luật?

Quy định 'phi công nghỉ việc phải báo trước 120 ngày' là phạm luật?

Đề xuất tăng mức hỗ trợ nâng cao tay nghề lên 1,5 triệu đồng/tháng

Đề xuất tăng mức hỗ trợ nâng cao tay nghề lên 1,5 triệu đồng/tháng

Căn cứ tính lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù?

Căn cứ tính lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù?

Khi nào được chuyển người lao động làm việc khác hợp đồng lao động?

Khi nào được chuyển người lao động làm việc khác hợp đồng lao động?

'Quyền và nghĩa vụ khi thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động'

'Quyền và nghĩa vụ khi thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động'

Không đóng bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động bị xử lý thế nào?

Không đóng bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động bị xử lý thế nào?

Khi chuyển từ công ty cổ phần sang đơn vị sự nghiệp thì xếp lương như thế nào?

Khi chuyển từ công ty cổ phần sang đơn vị sự nghiệp thì xếp lương như thế nào?

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ có bị phạt?

Đơn phương chấm dứt HĐLĐ có bị phạt?

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ-vai trò và trách nhiệm của các bên

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ-vai trò và trách nhiệm của các bên

Tổ chức đám cưới được nghỉ mấy ngày?

Tổ chức đám cưới được nghỉ mấy ngày?

Bổ sung, sửa đổi một số trường hợp tinh giản biên chế

Khẳng định hơn nữa vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn

Khẳng định hơn nữa vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn

Sửa đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Sửa đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Công ty bỗng nhiên cho thôi việc: người lao động bất lực

Công ty bỗng nhiên cho thôi việc: người lao động bất lực

Sao lấy 'Của để dành' cho tuổi già tiêu khi còn trẻ?

Sao lấy 'Của để dành' cho tuổi già tiêu khi còn trẻ?

Công ty không trả lương đúng thời hạn, người lao động được làm gì?

Công ty không trả lương đúng thời hạn, người lao động được làm gì?

Chậm đóng BHYT 30 ngày sẽ bị phạt

Chậm đóng BHYT 30 ngày sẽ bị phạt

Giải quyết hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động trong bao lâu?

Giải quyết hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động trong bao lâu?

Làm việc dưới 12 tháng, được nghỉ bao nhiêu ngày phép/năm?

Làm việc dưới 12 tháng, được nghỉ bao nhiêu ngày phép/năm?

Điều kiện, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Xử lý kỷ luật trái quy định

Xử lý kỷ luật trái quy định

Những trường hợp người lao động được đi làm trễ, về sớm vẫn hưởng 100% lương

Những trường hợp người lao động được đi làm trễ, về sớm vẫn hưởng 100% lương

Con kết hôn thì có được nghỉ việc hưởng lương không?

Con kết hôn thì có được nghỉ việc hưởng lương không?

Gần 600 điều tra viên được hướng dẫn xử lý thông tin thị trường lao động

Gần 600 điều tra viên được hướng dẫn xử lý thông tin thị trường lao động

Tăng giờ làm thêm có tăng thu nhập cho người lao động?

Tăng giờ làm thêm có tăng thu nhập cho người lao động?

Phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động

Phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động

Tăng lương tối thiểu từ 1/1/2019, thấp nhất từ 5%

Tăng lương tối thiểu từ 1/1/2019, thấp nhất từ 5%

Vụ sa thải 7 nữ công nhân ở Hà Nam: Đỏ mắt chờ... giám đốc thẩm!

Vụ sa thải 7 nữ công nhân ở Hà Nam: Đỏ mắt chờ... giám đốc thẩm!