Người dân đang phải đóng tiền thuế nào nhiều nhất?

Người dân đang phải đóng tiền thuế nào nhiều nhất?

Đbqh: cần khắc phục tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế, chuyển giá

Đbqh: cần khắc phục tình trạng trốn thuế, nợ đọng thuế, chuyển giá

Ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi gian lận, trốn thuế

Ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi gian lận, trốn thuế

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Minh bạch, công khai, bình đẳng, phù hợp với thông lệ quốc tế

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Minh bạch, công khai, bình đẳng, phù hợp với thông lệ quốc tế

Cần có quy định về chống chuyển lợi nhuận và chống xói mòn nguồn thu thuế

Cần có quy định về chống chuyển lợi nhuận và chống xói mòn nguồn thu thuế

Quốc hội thảo luận Luật Quản lý Thuế và Đầu tư công

Quốc hội thảo luận Luật Quản lý Thuế và Đầu tư công

ĐBQH: Sửa Luật quản lý thuế, đừng gây thêm áp lực cho dân

ĐBQH: Sửa Luật quản lý thuế, đừng gây thêm áp lực cho dân

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và Luật Đầu tư công

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và Luật Đầu tư công

Quy định mới về khoanh thuế, nợ thuế không cẩn thận lại vẽ đường cho trốn thuế

Quy định mới về khoanh thuế, nợ thuế không cẩn thận lại vẽ đường cho trốn thuế

Cần quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu

Cần quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu

Đại biểu Quốc hội hiến kế khắc phục tình trạng trốn thuế, chuyển giá

Đại biểu Quốc hội hiến kế khắc phục tình trạng trốn thuế, chuyển giá

Cần nhanh chóng cắt giảm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế

Cần nhanh chóng cắt giảm các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế

Lỗ hổng thuế, 'bầy voi đi qua lỗ kim', giới BĐS giàu lên nhanh chóng

Lỗ hổng thuế, 'bầy voi đi qua lỗ kim', giới BĐS giàu lên nhanh chóng

Nghiêm trị cán bộ thuế tư vấn trốn thuế

Nghiêm trị cán bộ thuế tư vấn trốn thuế

Cán bộ thuế chỉ đường cho doanh nghiệp trốn thuế để 'chia quả'?

Cán bộ thuế chỉ đường cho doanh nghiệp trốn thuế để 'chia quả'?

ĐBQH: Doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ gia đình có thể gây thất thoát thuế rất lớn

ĐBQH: Doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ gia đình có thể gây thất thoát thuế rất lớn

Tuần này, Quốc hội bàn về cách xử lý nợ thuế tồn đọng của người đã qua đời

Tuần này, Quốc hội bàn về cách xử lý nợ thuế tồn đọng của người đã qua đời

Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Phân cấp thẩm quyền xóa nợ thuế

Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Phân cấp thẩm quyền xóa nợ thuế

Kết quả tinh gọn bộ máy thể hiện trách nhiệm cao của Bộ Tài chính

Kết quả tinh gọn bộ máy thể hiện trách nhiệm cao của Bộ Tài chính

Ngân hàng không thể làm thay cơ quan thuế

Ngân hàng không thể làm thay cơ quan thuế

Luật hóa chống chuyển giá: Không để lọt lướt DN trốn thuế

Luật hóa chống chuyển giá: Không để lọt lướt DN trốn thuế

Văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế sai Luật ban hành Văn bản quy phạm Pháp luật

Văn bản hướng dẫn của Tổng cục Thuế sai Luật ban hành Văn bản quy phạm Pháp luật

Bộ trưởng Bộ Tài chính được quyền xóa nợ thuế từ 5 tỷ đồng trở lên

Bộ trưởng Bộ Tài chính được quyền xóa nợ thuế từ 5 tỷ đồng trở lên

Sửa Luật Quản lý thuế: Tăng niềm tin giữa cơ quan Thuế và người nộp thuế

Sửa Luật Quản lý thuế: Tăng niềm tin giữa cơ quan Thuế và người nộp thuế

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi tổ chức lại doanh nghiệp

Chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi tổ chức lại doanh nghiệp

Ðề xuất ngân hàng cung cấp số dư tài khoản cho cơ quan thuế

Ðề xuất ngân hàng cung cấp số dư tài khoản cho cơ quan thuế

Bổ sung thẩm quyền xóa nợ thuế giúp giảm số nợ ảo

Bổ sung thẩm quyền xóa nợ thuế giúp giảm số nợ ảo

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Yêu cầu thanh tra doanh nghiệp lỗ liên tục, phát sinh giao dịch lớn

Yêu cầu thanh tra doanh nghiệp lỗ liên tục, phát sinh giao dịch lớn

Sửa đổi Luật Quản lý thuế: Tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại

Sửa đổi Luật Quản lý thuế: Tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại

Cơ quan thuế vẫn muốn 'đòi' nhà băng cung cấp thông tin tài khoản

Cơ quan thuế vẫn muốn 'đòi' nhà băng cung cấp thông tin tài khoản

Bên lề Quốc hội: Những bất cập trong Luật Quản lý thuế cần sửa đổi

Bên lề Quốc hội: Những bất cập trong Luật Quản lý thuế cần sửa đổi

10 tháng, ngành Thuế thu ngân sách được hơn 900 nghìn tỷ đồng

10 tháng, ngành Thuế thu ngân sách được hơn 900 nghìn tỷ đồng

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại

Ngành thuế vẫn muốn ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng

Ngành thuế vẫn muốn ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng

Dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi: Sẽ bổ sung một số chính sách thuế mới

Dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi: Sẽ bổ sung một số chính sách thuế mới

Dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi: Có nhiều quy định chưa cụ thể

Dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi: Có nhiều quy định chưa cụ thể