Doanh nghiệp đổi mới công nghệ để tự giảm số giờ nộp thuế

Doanh nghiệp đổi mới công nghệ để tự giảm số giờ nộp thuế

Đối thoại chính sách hành chính thuế - hải quan

Đối thoại chính sách hành chính thuế - hải quan

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho ngành thuế: Làm sao để hài hòa lợi ích?

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho ngành thuế: Làm sao để hài hòa lợi ích?

Chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh khác thế nào?

Chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh khác thế nào?

Sẽ có công cụ đủ mạnh xử lý chuyển giá

Sẽ có công cụ đủ mạnh xử lý chuyển giá

Tiếp tục nghiên cứu việc phân cấp xử lý xóa nợ đối với doanh nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu việc phân cấp xử lý xóa nợ đối với doanh nghiệp

Cần có cơ chế để kiểm soát việc ấn định thuế khoán

Cần có cơ chế để kiểm soát việc ấn định thuế khoán

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho thuế: Lo lộ thông tin người dùng?

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho thuế: Lo lộ thông tin người dùng?

Ngân hàng cung cấp tài khoản cho cơ quan thuế: Chưa lần nào ảnh hưởng bảo mật khách hàng?

Ngân hàng cung cấp tài khoản cho cơ quan thuế: Chưa lần nào ảnh hưởng bảo mật khách hàng?

Ngân hàng chỉ cung cấp thông tin về mở tài khoản, số tài khoản cùng mã số thuế cho cơ quan thuế

Ngân hàng chỉ cung cấp thông tin về mở tài khoản, số tài khoản cùng mã số thuế cho cơ quan thuế

Sốc với số tiền kếch xù Mỹ chi để chinh chiến trên toàn cầu

Sốc với số tiền kếch xù Mỹ chi để chinh chiến trên toàn cầu

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Đbqh Lê Công nhường – bình định: cần phân loại nợ đọng thuế, từ đó rút ra những giải pháp phù hợp, tập trung vào nhóm thuế có khả năng thu hồi

Đbqh Lê Công nhường – bình định: cần phân loại nợ đọng thuế, từ đó rút ra những giải pháp phù hợp, tập trung vào nhóm thuế có khả năng thu hồi

Tỷ lệ sai phạm của người nộp thuế sau thanh kiểm tra có thể là 97%

Tỷ lệ sai phạm của người nộp thuế sau thanh kiểm tra có thể là 97%

Tạo thuận lợi cho cơ quan thanh tra, kiểm toán hoạt động theo đúng quy định của pháp luật

Tạo thuận lợi cho cơ quan thanh tra, kiểm toán hoạt động theo đúng quy định của pháp luật

Bộ trưởng Tài chính tranh luận Tổng Kiểm toán: Sự thực thuế phải hầu kiện

Bộ trưởng Tài chính tranh luận Tổng Kiểm toán: Sự thực thuế phải hầu kiện

Tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác 'chống chuyển giá'

Tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác 'chống chuyển giá'

Tỷ lệ sai phạm của người nộp thuế sau thanh kiểm tra có thể là 97%

Tỷ lệ sai phạm của người nộp thuế sau thanh kiểm tra có thể là 97%

Tiếp tục nghiên cứu thẩm quyền xóa nợ thuế

Tiếp tục nghiên cứu thẩm quyền xóa nợ thuế

Hoàn thiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi) phù hợp với thực tế

Hoàn thiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi) phù hợp với thực tế

Các ngân hàng thương mại đã cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho ngành thuế?

Các ngân hàng thương mại đã cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho ngành thuế?