Philippines, Hà Lan đào tạo và xuất khẩu thuyền viên như thế nào?

Philippines, Hà Lan đào tạo và xuất khẩu thuyền viên như thế nào?

Người lao động nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

Người lao động nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp?

10 tháng, Việt Nam có trên 116.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

10 tháng, Việt Nam có trên 116.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Từ ngày 1-1-2022, người lao động nước ngoài đóng 8% lương vào quỹ hưu trí, tử tuất

Từ ngày 1-1-2022, người lao động nước ngoài đóng 8% lương vào quỹ hưu trí, tử tuất

Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng người nước ngoài lao động 'chui'

Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng người nước ngoài lao động 'chui'

Gỡ vướng chế độ cho người lao động

Gỡ vướng chế độ cho người lao động

Gỡ vướng cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

Gỡ vướng cho lao động nước ngoài tại Việt Nam

Đà Nẵng kiểm tra doanh nghiệp du lịch sử dụng lao động nước ngoài

Đà Nẵng kiểm tra doanh nghiệp du lịch sử dụng lao động nước ngoài

Bộ LĐTB&XH trả lời về việc ký hợp đồng lao động

Bộ LĐTB&XH trả lời về việc ký hợp đồng lao động

Rút ngắn thời gian cấp phép lao động cho người nước ngoài

Người lao động nước ngoài ở Việt Nam phải đóng BHXH

Người lao động nước ngoài ở Việt Nam phải đóng BHXH

Hàn Quốc tạo điều kiện cho lao động nước ngoài bất hợp pháp

Hàn Quốc tạo điều kiện cho lao động nước ngoài bất hợp pháp

Quảng Ngãi: Triển khai cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử

Quảng Ngãi: Triển khai cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử

Trung Đông: Thị trường tiềm năng lớn chưa được khai thác tốt

Trung Đông: Thị trường tiềm năng lớn chưa được khai thác tốt

Lao động Việt Nam tại Nhật Bản có thêm ưu đãi

Lao động Việt Nam tại Nhật Bản có thêm ưu đãi

Người nước ngoài được cấp giấy phép lao động bao lâu?

Người nước ngoài được cấp giấy phép lao động bao lâu?

Nhật chuẩn bị đón thêm nửa triệu lao động nước ngoài?

Nhật chuẩn bị đón thêm nửa triệu lao động nước ngoài?

Lao động Việt Nam bị trục xuất tại Nhật vì xin nghỉ phép để cưới vợ

Lao động Việt Nam bị trục xuất tại Nhật vì xin nghỉ phép để cưới vợ

Xử phạt người nước ngoài làm việc 'chui' tại Việt Nam

Xử phạt người nước ngoài làm việc 'chui' tại Việt Nam