Bình Dương: 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp,chăm sóc thường xuyên

Bình Dương: 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp,chăm sóc thường xuyên

Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em chính là tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tố tạo nên sự...
Bình Dương tổ chức thăm tặng quà cho 300 người khuyết tật

Bình Dương tổ chức thăm tặng quà cho 300 người khuyết tật

Tiền Giang biểu dương 112 người khuyết tật

Tiền Giang biểu dương 112 người khuyết tật

Giao lưu cùng những người khuyết tật 'không chấp nhận số phận'

Giao lưu cùng những người khuyết tật 'không chấp nhận số phận'

Lan tỏa những tấm gương người khiếm thị 'tàn nhưng không phế'

Lan tỏa những tấm gương người khiếm thị 'tàn nhưng không phế'

Hỗ trợ người khuyết tật chung sống an toàn với Covid-19

Hỗ trợ người khuyết tật chung sống an toàn với Covid-19

Tặng quà người khuyết tật, người nghèo

Tặng quà người khuyết tật, người nghèo

Tiếp thêm động lực cho người khuyết tật vươn lên

Tiếp thêm động lực cho người khuyết tật vươn lên

Ấm áp nghĩa tình đồng đội

Ấm áp nghĩa tình đồng đội

Chương trình Gala 5 năm 'Thắp sáng niềm tin cho em 2019': Chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Chương trình Gala 5 năm 'Thắp sáng niềm tin cho em 2019': Chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt