Quyết định giải quyết khiếu nại có được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng?

Quyết định giải quyết khiếu nại có được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng?

Tôi khiếu nại quyết định hành chính của UBND huyện. Vậy khi có quyết định giải quyết khiếu nại, UBND huyện...
Thanh tra TP Hồ Chí Minh chuyển 13 vụ sai phạm nghiêm trọng sang Công an

Thanh tra TP Hồ Chí Minh chuyển 13 vụ sai phạm nghiêm trọng sang Công an

Thành lập phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND Tối cao

Thành lập phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc VKSND Tối cao

Việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa: Bất cập về thời hạn

Việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa: Bất cập về thời hạn

Sa thải ngay với người quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Sa thải ngay với người quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Giữ nguyên quyết định kỷ luật đối với ông Lê Vinh Danh

Giữ nguyên quyết định kỷ luật đối với ông Lê Vinh Danh

Giữ nguyên quyết định kỷ luật cách chức Hiệu trưởng trường Tôn Đức Thắng

Giữ nguyên quyết định kỷ luật cách chức Hiệu trưởng trường Tôn Đức Thắng

Tổng LĐLĐ giữ nguyên quyết định cách chức ông Lê Vinh Danh

Tổng LĐLĐ giữ nguyên quyết định cách chức ông Lê Vinh Danh

Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Khiếu nại của bà Hoàng Thị Thịnh đang được UBND TX Đông Triều chỉ đạo giải quyết

Khiếu nại của bà Hoàng Thị Thịnh đang được UBND TX Đông Triều chỉ đạo giải quyết

Từ năm 2021, những hành vi nào được xác định là quấy rối tình dục nơi làm việc?

Từ năm 2021, những hành vi nào được xác định là quấy rối tình dục nơi làm việc?

Cán bộ, công chức có được từ chối tiếp công dân?

Hành vi nào bị coi là quấy rối tình dục nơi làm việc?

Hành vi nào bị coi là quấy rối tình dục nơi làm việc?

CHÍNH SÁCH MỚI - QUYẾT ÐỊNH MỚI

Bình Dương thông tin việc đoàn Thanh tra Chính phủ đến làm việc 60 ngày

Bình Dương thông tin việc đoàn Thanh tra Chính phủ đến làm việc 60 ngày

Gái mại dâm ở New Zealand được bồi thường vì bị quấy rối

Gái mại dâm ở New Zealand được bồi thường vì bị quấy rối

Tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai

Qua các cuộc thanh tra hành chính, TP HCM chuyển cơ quan điều tra 12 vụ việc

Qua các cuộc thanh tra hành chính, TP HCM chuyển cơ quan điều tra 12 vụ việc

Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc công an cấp tỉnh tiếp dân ít nhất 1 ngày/tháng

Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc công an cấp tỉnh tiếp dân ít nhất 1 ngày/tháng

Tình trạng đơn thư khiếu tố 'lòng vòng': Thanh tra Chính phủ nói gì?

Tình trạng đơn thư khiếu tố 'lòng vòng': Thanh tra Chính phủ nói gì?

Hôm nay (10-12), hàng loạt chính sách quan trọng chính thức có hiệu lực

Hôm nay (10-12), hàng loạt chính sách quan trọng chính thức có hiệu lực

Trách nhiệm xử lý khi nhiều người cùng khiếu nại một nội dung

Trách nhiệm xử lý khi nhiều người cùng khiếu nại một nội dung

Người dân được quyền cử đại diện thực hiện quyền khiếu nại cho mình

Khai thác dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo sẽ được thực hiện thế nào?

Khai thác dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo sẽ được thực hiện thế nào?

Đề xuất quản lý và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Đề xuất quản lý và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2020

Loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2020

Quy định về khiếu nại lần đầu và lần thứ hai

Quy định về khiếu nại lần đầu và lần thứ hai

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đối thoại với dân

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đối thoại với dân

Nghị định mới của Chính phủ về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Nghị định mới của Chính phủ về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Chánh án TAND tối cao phải tiếp công dân ít nhất 1 ngày trong tháng

Chánh án TAND tối cao phải tiếp công dân ít nhất 1 ngày trong tháng

Từ tháng 12-2020, muốn ủy quyền thực hiện khiếu nại, người dân cần làm gì?

Từ tháng 12-2020, muốn ủy quyền thực hiện khiếu nại, người dân cần làm gì?

Từ 10/12: Người có nhiệm vụ xác minh khiếu nại cố ý báo cáo sai kết quả có thể bị cách chức

Từ 10/12: Người có nhiệm vụ xác minh khiếu nại cố ý báo cáo sai kết quả có thể bị cách chức

Quy định mới về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Quy định mới về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Quy định chi tiết về thi hành Luật Khiếu nại

Quy định mới về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Quy định mới về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Quy định mới về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Quy định mới về khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Về việc xử lý đơn thư của công dân

Về việc xử lý đơn thư của công dân

Bị CSGT xử phạt, có được xem lại hình ảnh phạm lỗi?

Bị CSGT xử phạt, có được xem lại hình ảnh phạm lỗi?

Đề xuất xử lý người bôi nhọ cán bộ thi hành án?

Đề xuất xử lý người bôi nhọ cán bộ thi hành án?

Apple lại bị kiện tập thể do lỗi trên MacBook Pro

Apple lại bị kiện tập thể do lỗi trên MacBook Pro

Xử sao với tình huống khiếu nại hết thời hiệu?

Xử sao với tình huống khiếu nại hết thời hiệu?

Các quốc gia đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của nạn nhân bị tra tấn

Các quốc gia đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của nạn nhân bị tra tấn

Hàn Quốc muốn dẫn độ cựu đại sứ Philippines 'quấy rối phụ nữ'

Hàn Quốc muốn dẫn độ cựu đại sứ Philippines 'quấy rối phụ nữ'

Quy trình tiếp công dân trong ngành Kiểm sát

Quy trình tiếp công dân trong ngành Kiểm sát

Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy định về quy trình tiếp công dân trong ngành KSND

Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy định về quy trình tiếp công dân trong ngành KSND