Né tiếp dân do… bận họp?

Né tiếp dân do… bận họp?

Người dân Thủ Thiêm nói gì về kết luận vi phạm của ông Tất Thành Cang?

Người dân Thủ Thiêm nói gì về kết luận vi phạm của ông Tất Thành Cang?

Những nỗi niềm cất dưới mái tạm cư

Những nỗi niềm cất dưới mái tạm cư

Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Cần giải quyết dứt điểm các sai phạm về đất đai

Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Cần giải quyết dứt điểm các sai phạm về đất đai

Giải quyết vấn đề Thủ Thiêm trên cơ sở lợi ích chính đáng của người dân

Giải quyết vấn đề Thủ Thiêm trên cơ sở lợi ích chính đáng của người dân

30 lãnh đạo TP.HCM các thời kỳ làm việc về Thủ Thiêm

30 lãnh đạo TP.HCM các thời kỳ làm việc về Thủ Thiêm

Giải quyết 'điểm nóng' Thủ Thiêm: Báo cáo Thủ tướng những vấn đề người dân chưa đồng thuận

Giải quyết 'điểm nóng' Thủ Thiêm: Báo cáo Thủ tướng những vấn đề người dân chưa đồng thuận

Ai đánh cắp ước mơ của người dân Thủ Thiêm?

Ai đánh cắp ước mơ của người dân Thủ Thiêm?

TPHCM phải hành động cụ thể ổn định đời sống người dân Thủ Thiêm

TPHCM phải hành động cụ thể ổn định đời sống người dân Thủ Thiêm

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đối thoại lần 3 với người dân Thủ Thiêm

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đối thoại lần 3 với người dân Thủ Thiêm

TP.HCM: Giải quyết vấn đề Thủ Thiêm dựa trên lợi ích chính đáng của dân

TP.HCM: Giải quyết vấn đề Thủ Thiêm dựa trên lợi ích chính đáng của dân

TP.HCM mời 30 lãnh đạo các thời kỳ làm việc về Thủ Thiêm

TP.HCM mời 30 lãnh đạo các thời kỳ làm việc về Thủ Thiêm

Chủ tịch TP.HCM: Sẽ tiếp tục xử lý rốt ráo vấn đề Thủ Thiêm

Chủ tịch TP.HCM: Sẽ tiếp tục xử lý rốt ráo vấn đề Thủ Thiêm

Mong người dân hợp tác với TP giải quyết vấn đề Thủ Thiêm theo đúng pháp luật

Mong người dân hợp tác với TP giải quyết vấn đề Thủ Thiêm theo đúng pháp luật

VIDEO Chủ tịch UBND TP.HCM lần thứ 3 tiếp người dân Thủ Thiêm

VIDEO Chủ tịch UBND TP.HCM lần thứ 3 tiếp người dân Thủ Thiêm

Thanh tra Chính phủ tiếp tục rà soát lại 160 ha tái định cư ở Thủ Thiêm

Thanh tra Chính phủ tiếp tục rà soát lại 160 ha tái định cư ở Thủ Thiêm

Chủ tịch TPHCM: 'Giải quyết vấn đề Thủ Thiêm trên cơ sở lợi ích của người dân'

Chủ tịch TPHCM: 'Giải quyết vấn đề Thủ Thiêm trên cơ sở lợi ích của người dân'

Trưởng ban Tiếp dân Trung ương: Mong bà con Thủ Thiêm tha thứ!

Trưởng ban Tiếp dân Trung ương: Mong bà con Thủ Thiêm tha thứ!

Giải quyết vấn đề Thủ Thiêm vì lợi ích chính đáng của người dân

Giải quyết vấn đề Thủ Thiêm vì lợi ích chính đáng của người dân

Vụ Thủ Thiêm: 'Phải hành động cụ thể, đó mới là lời xin lỗi chân thành nhất'

Vụ Thủ Thiêm: 'Phải hành động cụ thể, đó mới là lời xin lỗi chân thành nhất'

Lần thứ 3 gặp người dân Thủ Thiêm, Chủ tịch TPHCM nói gì?

Lần thứ 3 gặp người dân Thủ Thiêm, Chủ tịch TPHCM nói gì?

Giải quyết chuyện Thủ Thiêm trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho người dân

Giải quyết chuyện Thủ Thiêm trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho người dân

Chủ tịch TP.HCM hứa 'không chần chừ kéo dài' trước dân Thủ Thiêm

Chủ tịch TP.HCM hứa 'không chần chừ kéo dài' trước dân Thủ Thiêm

Người dân Thủ Thiêm muốn làm rõ 160ha tái định cư đang ở đâu?

Người dân Thủ Thiêm muốn làm rõ 160ha tái định cư đang ở đâu?

Mong muốn người dân hợp tác giải quyết vấn đề Thủ Thiêm

Mong muốn người dân hợp tác giải quyết vấn đề Thủ Thiêm

Người dân Thủ Thiêm nói gì trong lần thứ 3 gặp Chủ tịch TP.HCM?

Người dân Thủ Thiêm nói gì trong lần thứ 3 gặp Chủ tịch TP.HCM?

'Mong bà con Thủ Thiêm rộng lòng tha thứ cho chính quyền'

'Mong bà con Thủ Thiêm rộng lòng tha thứ cho chính quyền'

Chủ tịch TP.HCM: Cá nhân sai phạm ở Thủ Thiêm sẽ bị xử nghiêm khắc!

Chủ tịch TP.HCM: Cá nhân sai phạm ở Thủ Thiêm sẽ bị xử nghiêm khắc!

Người dân TPHCM mong kết luận thanh tra toàn diện dự án Thủ Thiêm

Người dân TPHCM mong kết luận thanh tra toàn diện dự án Thủ Thiêm

Dân Thủ Thiêm: 'Phải làm rõ người nào ở trong ranh, người nào ở ngoài ranh'

Dân Thủ Thiêm: 'Phải làm rõ người nào ở trong ranh, người nào ở ngoài ranh'

Lần thứ 3 Chủ tịch TP.HCM gặp dân Thủ Thiêm

Lần thứ 3 Chủ tịch TP.HCM gặp dân Thủ Thiêm

Chủ tịch TPHCM tiếp tục gặp dân Thủ Thiêm bàn chính sách hỗ trợ

Chủ tịch TPHCM tiếp tục gặp dân Thủ Thiêm bàn chính sách hỗ trợ

Chủ tịch TP HCM đối thoại trực tiếp với 50 hộ dân Thủ Thiêm

Chủ tịch TP HCM đối thoại trực tiếp với 50 hộ dân Thủ Thiêm

3 vấn đề nóng cư dân Thủ Thiêm muốn hỏi Chủ tịch UBND TP.HCM

3 vấn đề nóng cư dân Thủ Thiêm muốn hỏi Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Nguyễn Thành Phong tiếp tục gặp người dân Thủ Thiêm lần 3

Ông Nguyễn Thành Phong tiếp tục gặp người dân Thủ Thiêm lần 3

Hôm nay Chủ tịch TPHCM tiếp tục đối thoại cùng người dân Thủ Thiêm

Hôm nay Chủ tịch TPHCM tiếp tục đối thoại cùng người dân Thủ Thiêm

Người dân đề nghị xử lý lãnh đạo TP gây ra sai phạm ở Thủ Thiêm

Người dân đề nghị xử lý lãnh đạo TP gây ra sai phạm ở Thủ Thiêm

Kết thúc 3 lần Chủ tịch UBND TP HCM làm việc với người dân Thủ Thiêm

Kết thúc 3 lần Chủ tịch UBND TP HCM làm việc với người dân Thủ Thiêm

Những ai sai phạm liên quan dự án Thủ Thiêm sẽ bị xử lý đích đáng

Những ai sai phạm liên quan dự án Thủ Thiêm sẽ bị xử lý đích đáng

Lần thứ 3 Chủ tịch TP.HCM gặp người dân Thủ Thiêm

Lần thứ 3 Chủ tịch TP.HCM gặp người dân Thủ Thiêm