'Chấm điểm' người dân để xã hội văn minh

Lâu nay chúng ta cứ quen với khái niệm 'chấm điểm' chính quyền, thành ra cán bộ Nhà nước, cơ quan công...