Chè Minh Long vào siêu thị: Cả vùng chè được hồi sinh

Chè Minh Long vào siêu thị: Cả vùng chè được hồi sinh

Cây chè Minh Long sau khi sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận thương hiệu và chính thức được tiêu...