Tôn Ngộ Không thà chết cũng không động tới thần dược nào?

Tôn Ngộ Không thà chết cũng không động tới thần dược nào?

Tôn Ngộ Không từng nếm thử mọi thần dược để có thể trường sinh bất lão. Nhưng đến thứ cuối cùng thì lại...

Tay áo thần khiến Tôn Ngộ Không phải 'bó tay' trong Tây du ký 1986

Tây du ký: 3 người Tôn Ngộ Không đánh không lại, chạy cũng không thoát là ai?

Thần dược bất tử mà Tôn Ngộ Không 'thà chết không ăn' trong Tây du ký

Thần dược bất tử mà Tôn Ngộ Không 'thà chết không ăn' trong Tây du ký

3 thần dược 'trường sinh bất lão' Tôn Ngộ Không đã từng ăn là gì?

3 thần dược 'trường sinh bất lão' Tôn Ngộ Không đã từng ăn là gì?

Thần dược bất tử mà Tôn Ngộ Không 'thà chết không ăn' trong Tây du ký

Thần dược bất tử mà Tôn Ngộ Không 'thà chết không ăn' trong Tây du ký

3/4 'dược phẩm' trường sinh bất lão, Ngộ Không đã ăn gồm những loại gì?

3/4 'dược phẩm' trường sinh bất lão, Ngộ Không đã ăn gồm những loại gì?

3/4 'dược phẩm' trường sinh bất lão Ngộ Không đã ăn gồm những loại gì?

3/4 'dược phẩm' trường sinh bất lão Ngộ Không đã ăn gồm những loại gì?

Ba vị Địa Tiên có pháp lực khiến Tôn Ngộ Không gặp là 'chạy'?

Ba vị Địa Tiên có pháp lực khiến Tôn Ngộ Không gặp là 'chạy'?

Tây Du Ký: Bốn 'dược phẩm' trường sinh bất lão, Ngộ Không đã ăn ba loại

Tây Du Ký: Bốn 'dược phẩm' trường sinh bất lão, Ngộ Không đã ăn ba loại

Tây Du Ký: Bốn 'dược phẩm' trường sinh bất lão, Ngộ Không đã ăn ba loại

Tây Du Ký: Bốn 'dược phẩm' trường sinh bất lão, Ngộ Không đã ăn ba loại

Thế giới thực vật: Đây đích thị là truyền nhân của cây nhân sâm hình trẻ con trong Tây Du Ký

Ba vị Tản Tiên có pháp lực lớn nhất trong Tây Du Ký

Ba vị Tản Tiên có pháp lực lớn nhất trong Tây Du Ký

Tây Du Ký: Bí mật mảnh đất thần cứng hơn gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không

Tây Du Ký: Tại sao chỉ có gậy bằng vàng mới hái nhân sâm hình trẻ em ở Ngũ Trang quán?