Công bố nguồn nhiễm khuẩn Whitmore tại gia đình có 3 con tử vong ở Sóc Sơn

Công bố nguồn nhiễm khuẩn Whitmore tại gia đình có 3 con tử vong ở Sóc Sơn

Tìm thấy vi khuẩn 'ăn thịt người' Whitmore tại gia đình có 3 trẻ tử vong ở Sóc Sơn

Tìm thấy vi khuẩn 'ăn thịt người' Whitmore tại gia đình có 3 trẻ tử vong ở Sóc Sơn

Vụ 3 anh em ruột tử vong vì Whitmore: Phát hiện mẫu đất nhiễm khuẩn ở độ sâu 90cm

Vụ 3 anh em ruột tử vong vì Whitmore: Phát hiện mẫu đất nhiễm khuẩn ở độ sâu 90cm

Vụ hai trẻ tử vong vì Whitmore: Phát hiện một mẫu đất chứa vi khuẩn

Vụ hai trẻ tử vong vì Whitmore: Phát hiện một mẫu đất chứa vi khuẩn

Phát hiện mới ở gia đình có 3 trẻ tử vong vì nhiễm khuẩn Whitmore

Phát hiện mới ở gia đình có 3 trẻ tử vong vì nhiễm khuẩn Whitmore

Vụ 2 anh ruột trong một gia đình tử vong: Phát hiện mẫu đất có chứa vi khuẩn Whitmore

Vụ 2 anh ruột trong một gia đình tử vong: Phát hiện mẫu đất có chứa vi khuẩn Whitmore

Hai anh em tử vong: Phát hiện vi khuẩn Whitmore trong đất

Phát hiện vi khuẩn Whitmore trong mẫu đất vụ 2 anh em ruột tử vong tại Hà Nội

Phát hiện 1 mẫu đất có khuẩn Whitmore tại gia đình có 3 trẻ tử vong

Phát hiện 1 mẫu đất có khuẩn Whitmore tại gia đình có 3 trẻ tử vong

Vụ 2 anh em ruột tại Hà Nội tử vong do nhiễm khuẩn Whitmore: Phát hiện vi khuẩn trong mẫu đất

Vì sao thiếu vaccine phòng bệnh dại trên người?

Nhận biết sớm để phòng chống dịch bệnh bùng phát mùa thu - đông