Việt Nam truy vết thần tốc, 600 người làm việc ngày đêm

Việt Nam truy vết thần tốc, 600 người làm việc ngày đêm

'Sở chỉ huy' đặc biệt đặt tại Hải Dương với 600 nhân lực làm việc ngày đêm truy vết hàng trăm người mỗi ngày.
Truy vết thần tốc, khoanh gọn nguồn lây

Truy vết thần tốc, khoanh gọn nguồn lây

Đội truy vết đặc biệt 'săn' COVID-19

Đội truy vết đặc biệt 'săn' COVID-19

Chuyện đặc biệt về 'Sở chỉ huy' truy vết F0 tại Hải Dương

Chuyện đặc biệt về 'Sở chỉ huy' truy vết F0 tại Hải Dương

Nghệ An: Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân Lê Văn H. âm tính với COVID-19 là thật

Nghệ An: Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân Lê Văn H. âm tính với COVID-19 là thật

Vì sao Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm Covid-19 của bệnh nhân Nghệ An không đóng dấu đỏ?

Vì sao Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm Covid-19 của bệnh nhân Nghệ An không đóng dấu đỏ?

Tìm thấy vi khuẩn 'ăn thịt người' Whitmore tại gia đình có 3 trẻ tử vong ở Sóc Sơn

Tìm thấy vi khuẩn 'ăn thịt người' Whitmore tại gia đình có 3 trẻ tử vong ở Sóc Sơn

Vụ 3 anh em ruột tử vong vì Whitmore: Phát hiện mẫu đất nhiễm khuẩn ở độ sâu 90cm

Vụ 3 anh em ruột tử vong vì Whitmore: Phát hiện mẫu đất nhiễm khuẩn ở độ sâu 90cm

Vụ hai trẻ tử vong vì Whitmore: Phát hiện một mẫu đất chứa vi khuẩn

Vụ hai trẻ tử vong vì Whitmore: Phát hiện một mẫu đất chứa vi khuẩn

Phát hiện mới ở gia đình có 3 trẻ tử vong vì nhiễm khuẩn Whitmore

Phát hiện mới ở gia đình có 3 trẻ tử vong vì nhiễm khuẩn Whitmore

Vụ 2 anh ruột trong một gia đình tử vong: Phát hiện mẫu đất có chứa vi khuẩn Whitmore

Vụ 2 anh ruột trong một gia đình tử vong: Phát hiện mẫu đất có chứa vi khuẩn Whitmore

Hai anh em tử vong: Phát hiện vi khuẩn Whitmore trong đất

Hai anh em tử vong: Phát hiện vi khuẩn Whitmore trong đất

Phát hiện vi khuẩn Whitmore trong mẫu đất vụ 2 anh em ruột tử vong tại Hà Nội

Phát hiện vi khuẩn Whitmore trong mẫu đất vụ 2 anh em ruột tử vong tại Hà Nội

Phát hiện 1 mẫu đất có khuẩn Whitmore tại gia đình có 3 trẻ tử vong

Phát hiện 1 mẫu đất có khuẩn Whitmore tại gia đình có 3 trẻ tử vong

Vụ 2 anh em ruột tại Hà Nội tử vong do nhiễm khuẩn Whitmore: Phát hiện vi khuẩn trong mẫu đất

Vụ 2 anh em ruột tại Hà Nội tử vong do nhiễm khuẩn Whitmore: Phát hiện vi khuẩn trong mẫu đất

Tử vong do bệnh dại: Phòng tránh được khi tiêm phòng đầy đủ

Tử vong do bệnh dại: Phòng tránh được khi tiêm phòng đầy đủ

Tử vong do bệnh dại vẫn ở mức báo động

Tử vong do bệnh dại vẫn ở mức báo động

Làm gì để ngừa tử vong do bệnh dại?

Làm gì để ngừa tử vong do bệnh dại?

Chó dại cắn chữa thuốc nam, nhiều trường hợp tử vong

Chó dại cắn chữa thuốc nam, nhiều trường hợp tử vong