Việt Nam – Malaysia: 'Kỳ phùng địch thủ' chờ ngày tái đấu

Việt Nam – Malaysia: 'Kỳ phùng địch thủ' chờ ngày tái đấu

Việt Nam - Malaysia, có thể được gọi là 'người quen' của nhau khi đã có quá nhiều duyên nợ đối đầu trong...