Nhà tránh lũ, tạo đà để người dân vươn lên

Nhà tránh lũ, tạo đà để người dân vươn lên

Chỉ trong vòng 1 năm (từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2018) đã có 667 ngôi nhà tránh lũ dành cho hộ nghèo,...