Hải Dương: Án chung thân cho kẻ giết người vì không đòi được nợ

Hải Dương: Án chung thân cho kẻ giết người vì không đòi được nợ

Đòi tiền không được, chủ nợ đâm con nợ tử vong

Đòi tiền không được, chủ nợ đâm con nợ tử vong

Không đòi được tiền, lại bị đánh, chủ nợ ra tay sát hại con nợ

Không đòi được tiền, lại bị đánh, chủ nợ ra tay sát hại con nợ

Lời khai đối tượng đoạt mạng người vì 10 triệu đồng

Lời khai đối tượng đoạt mạng người vì 10 triệu đồng

Hải Dương: Kẻ đâm chết con nợ ra đầu thú

Hải Dương: Kẻ đâm chết con nợ ra đầu thú

Bắt giữ kẻ ra tay sát hại người đàn ông bên vệ đường ở Hải Dương

Bắt giữ kẻ ra tay sát hại người đàn ông bên vệ đường ở Hải Dương

Vụ đâm chết người khi đi đòi nợ: Đối tượng ra đầu thú

Vụ đâm chết người khi đi đòi nợ: Đối tượng ra đầu thú

Dùng dao đâm chết con nợ vì không đòi được tiền

Dùng dao đâm chết con nợ vì không đòi được tiền

Gây án vì không đòi được nợ

Gây án vì không đòi được nợ