Bắt 4 đối tượng, thu gần 6kg ma túy đá ở Sơn La

Bắt 4 đối tượng, thu gần 6kg ma túy đá ở Sơn La

Bắt 4 đối tượng, thu gần 6kg ma túy đá, 370 viên ma túy tổng hợp

Bắt 4 đối tượng, thu gần 6kg ma túy đá, 370 viên ma túy tổng hợp

Bắt 4 đối tượng, thu gần 6kg ma túy đá, 370 viên ma túy tổng hợp

Bắt 4 đối tượng, thu gần 6kg ma túy đá, 370 viên ma túy tổng hợp

Bắt bốn đối tượng buôn bán gần 6kg ma túy đá

Bắt bốn đối tượng buôn bán gần 6kg ma túy đá

Sơn La bắt giữ số lượng lớn ma túy

Sơn La bắt giữ số lượng lớn ma túy

Sơn La: Bắt 4 đối tượng, thu giữ gần 6kg ma túy đá

Sơn La: Bắt 4 đối tượng, thu giữ gần 6kg ma túy đá

Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 40.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 40.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt 4 đối tượng thu gần 6kg ma túy đá ở 'đất lửa' Sơn La

Bắt 4 đối tượng thu gần 6kg ma túy đá ở 'đất lửa' Sơn La