Bị nghẹn cổ, đi khám phát hiện 'tổ' kén phế quản

Bị nghẹn cổ, đi khám phát hiện 'tổ' kén phế quản

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên xuống cấp nghiêm trọng

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên xuống cấp nghiêm trọng

Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị thanh sắt xuyên ổ bụng

Phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị thanh sắt xuyên ổ bụng

Cứu sống công nhân bị thanh sắt xuyên ổ bụng

Cứu sống công nhân bị thanh sắt xuyên ổ bụng

Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công ca ghép phổi từ người chết não

Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công ca ghép phổi từ người chết não

Phạt tới 2 tỷ đồng với VPHC trong lĩnh vực dầu khí

Phạt tới 2 tỷ đồng với VPHC trong lĩnh vực dầu khí

Hiến tạng: Những 'trận chiến' giành giật sự sống

Hiến tạng: Những 'trận chiến' giành giật sự sống

Chuyện người lính hiến tạng cứu 6 người: Đằng sau cuộc ly biệt

Chuyện người lính hiến tạng cứu 6 người: Đằng sau cuộc ly biệt

Thành công mới của chuyên ngành ghép tạng

Thành công mới của chuyên ngành ghép tạng

Thành công từ ca ghép phổi mở ra cơ hội cho người bệnh

Thành công từ ca ghép phổi mở ra cơ hội cho người bệnh

Việt Nam ghép phổi từ người cho chết não thành công: Kỳ tích lịch sử

Việt Nam ghép phổi từ người cho chết não thành công: Kỳ tích lịch sử

Kỳ tích y học và ca ghép tạng xuyên Việt

Kỳ tích y học và ca ghép tạng xuyên Việt

Hành trình mang quả tim từ Hà Nội vào TP.HCM để ghép

Hành trình mang quả tim từ Hà Nội vào TP.HCM để ghép

Chuyện chưa kể về ca ghép phổi đầu tiên tại Việt Nam từ người cho chết não

Chuyện chưa kể về ca ghép phổi đầu tiên tại Việt Nam từ người cho chết não

Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công ca ghép phổi từ người chết não

Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công ca ghép phổi từ người chết não

Chuyện chưa biết về kỳ tích ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não

Chuyện chưa biết về kỳ tích ca ghép phổi đầu tiên từ người cho chết não

Lần đầu tiên Việt Nam ghép phổi từ người cho chết não

Lần đầu tiên Việt Nam ghép phổi từ người cho chết não

Thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên tại Việt Nam từ người cho chết não

Thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên tại Việt Nam từ người cho chết não