Tâm nguyện của em Hiền

Tâm nguyện của em Hiền

Nâng bước học trò tới trường

Nâng bước học trò tới trường

Những thương binh làm kinh tế giỏi

Những thương binh làm kinh tế giỏi

Những câu chuyện về tình thương

Những câu chuyện về tình thương

Người cha ung thư tự tử để lại thư tuyệt mệnh: Để dành những đồng tiền cuối cùng lại cho hai con ăn học

Người cha ung thư tự tử để lại thư tuyệt mệnh: Để dành những đồng tiền cuối cùng lại cho hai con ăn học

Rơi nước mắt trước tâm thư của người cha để lại cho 2 con

Rơi nước mắt trước tâm thư của người cha để lại cho 2 con

Hộp thư tấm lòng vàng

Cha ung thư tự tử dành tiền cho con học: Lời đắng

Cha ung thư tự tử dành tiền cho con học: Lời đắng

Bức tâm thư của 1 người đàn ông khi tìm đến cái chết

Bức tâm thư của 1 người đàn ông khi tìm đến cái chết