Tâm nguyện của em Hiền

Tâm nguyện của em Hiền

Cô bé sinh viên và bức tâm thư của người cha tội nghiệp

Cô bé sinh viên và bức tâm thư của người cha tội nghiệp

Nâng bước học trò tới trường

Nâng bước học trò tới trường

Những thương binh làm kinh tế giỏi

Những thương binh làm kinh tế giỏi

LD1889: Giấu bệnh, cha nghèo từ giã cuộc đời vì thương con

LD1889: Giấu bệnh, cha nghèo từ giã cuộc đời vì thương con

Những câu chuyện về tình thương

Những câu chuyện về tình thương

Người cha ung thư tự tử để lại thư tuyệt mệnh: Để dành những đồng tiền cuối cùng lại cho hai con ăn học

Người cha ung thư tự tử để lại thư tuyệt mệnh: Để dành những đồng tiền cuối cùng lại cho hai con ăn học

Rơi nước mắt trước tâm thư của người cha để lại cho 2 con

Rơi nước mắt trước tâm thư của người cha để lại cho 2 con

Bức tâm thư của 1 người đàn ông khi tìm đến cái chết

Bức tâm thư của 1 người đàn ông khi tìm đến cái chết