Tố Hữu - Một đường thơ, một đường đời

Tố Hữu - Một đường thơ, một đường đời

Trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ Tố Hữu (4-10-1920 - 4-10-2020), NXB Hội Nhà văn cho ra mắt bạn...