Đồng Tháp lần thứ 3 Nhất toàn đoàn Giải Bi sắt trẻ, thiếu niên toàn quốc

Đồng Tháp lần thứ 3 Nhất toàn đoàn Giải Bi sắt trẻ, thiếu niên toàn quốc

Không có bất ngờ

Không có bất ngờ

Đêm trên chốt kiểm dịch ở cung đường mang tên Bác

Đêm trên chốt kiểm dịch ở cung đường mang tên Bác

Bi sắt Đồng Tháp chủ động xây dựng lực lượng thay thế

Bi sắt Đồng Tháp chủ động xây dựng lực lượng thay thế

Một cán bộ Đoàn năng nổ ở Công an huyện biên giới

Một cán bộ Đoàn năng nổ ở Công an huyện biên giới

Đại úy trẻ thi đua làm theo 6 điều Bác Hồ dạy

Đại úy trẻ thi đua làm theo 6 điều Bác Hồ dạy

Tuổi trẻ Công an Quảng Nam thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

'Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử'