Bắt thêm 3 đối tượng gây rối tại Phan Rí, Bình Thuận

Bắt thêm 3 đối tượng gây rối tại Phan Rí, Bình Thuận

Xét xử 10 đối tượng gây rối tại Tuy Phong, Bình Thuận

Xét xử 10 đối tượng gây rối tại Tuy Phong, Bình Thuận

Các bị cáo gây rối ở Bình Thuận nhận tội và xin được giảm nhẹ hình phạt

Các bị cáo gây rối ở Bình Thuận nhận tội và xin được giảm nhẹ hình phạt

10 bị cáo gây rối trật tự tại Phan Rí Cửa lĩnh án 27 năm tù

10 bị cáo gây rối trật tự tại Phan Rí Cửa lĩnh án 27 năm tù

10 bị cáo trong vụ gây rối tại Phan Rí Cửa lĩnh án

10 bị cáo trong vụ gây rối tại Phan Rí Cửa lĩnh án

27 năm tù cho 10 thanh niên gây rối tại Phan Rí Cửa

27 năm tù cho 10 thanh niên gây rối tại Phan Rí Cửa

Tuyên phạt 27 năm tù giam đối với các đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Bình Thuận

Tuyên phạt 27 năm tù giam đối với các đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Bình Thuận

Xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng tại huyện Tuy Phong

Xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng tại huyện Tuy Phong

10 đối tượng gây rối ở Bình Thuận lãnh án

10 đối tượng gây rối ở Bình Thuận lãnh án

27 năm tù cho 10 bị cáo tham gia gây rối ở Bình Thuận

27 năm tù cho 10 bị cáo tham gia gây rối ở Bình Thuận

Xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng tại tỉnh Bình Thuận

Xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng tại tỉnh Bình Thuận

10 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Bình Thuận nhận 27 năm tù

10 đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Bình Thuận nhận 27 năm tù

10 người xuống đường gây rối ở Phan Rí Cửa, Bình Thuận lĩnh án

10 người xuống đường gây rối ở Phan Rí Cửa, Bình Thuận lĩnh án

Xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận

10 bị cáo gây rối tại Phan Rí Cửa lĩnh án

10 bị cáo gây rối tại Phan Rí Cửa lĩnh án