5 thiếu niên cầm dao bầu 'giương oai' trên phố ở Hà Nội

5 thiếu niên cầm dao bầu 'giương oai' trên phố ở Hà Nội

Năm thanh niên mang hung khí diễu hành trên đường

Năm thanh niên mang hung khí diễu hành trên đường

Mâu thuẫn trên facebook, nhóm thanh niên mang dao 'diễu phố' đi giải quyết

Mâu thuẫn trên facebook, nhóm thanh niên mang dao 'diễu phố' đi giải quyết

Nhóm người vác phóng lợn diễu phố tìm đối thủ gây hoang mang mạng xã hội bị bắt

Nhóm người vác phóng lợn diễu phố tìm đối thủ gây hoang mang mạng xã hội bị bắt

Bắt nhóm thanh niên mang hung khí 'diễu hành' trên phố Hà Nội

Bắt nhóm thanh niên mang hung khí 'diễu hành' trên phố Hà Nội

Nhóm thiếu niên 10X mang tuýp sắt gắn dao nhọn đi giải quyết mâu thuẫn trên facebook

Nhóm thiếu niên 10X mang tuýp sắt gắn dao nhọn đi giải quyết mâu thuẫn trên facebook

Nhóm thanh niên cầm dao, kiếm diễu hành giữa phố ở Hà Nội đã bị tóm gọn

Nhóm thanh niên cầm dao, kiếm diễu hành giữa phố ở Hà Nội đã bị tóm gọn

Bắt 5 thanh niên cầm dao diễu hành trên phố

Bắt 5 thanh niên cầm dao diễu hành trên phố

Bắt 5 đối tượng mang tuýp sắt gắn dao nhọn diễu phố ở Long Biên

Bắt 5 đối tượng mang tuýp sắt gắn dao nhọn diễu phố ở Long Biên

Bắt 5 thanh niên mang mã tấu 'diễu' phố 'huyết chiến' vì mâu thuẫn facebook

Bắt 5 thanh niên mang mã tấu 'diễu' phố 'huyết chiến' vì mâu thuẫn facebook

Mâu thuẫn trên Facebook, nhóm thiếu niên mang hung khí đi huyết chiến bị công an tóm gọn

Mâu thuẫn trên Facebook, nhóm thiếu niên mang hung khí đi huyết chiến bị công an tóm gọn

Đã bắt được nhóm thanh niên mang dao, kiếm 'diễu hành' trên đường phố Hà Nội

Đã bắt được nhóm thanh niên mang dao, kiếm 'diễu hành' trên đường phố Hà Nội

Bắt nhóm thanh niên cầm dao diễu hành gây mất trật tự ở Long Biên

Bắt nhóm thanh niên cầm dao diễu hành gây mất trật tự ở Long Biên