Món ngỗng hầm của Chu Nguyên Chương

Món ngỗng hầm của Chu Nguyên Chương

Từ Đạt vừa là khai quốc công thần, vừa là bạn vua, vừa là sui gia của vua; tưởng cọp liếm cũng không chết...