Hết đường trốn

Hết đường trốn

Mang dao đi giải quyết mâu thuẫn lúc gần sáng

Mang dao đi giải quyết mâu thuẫn lúc gần sáng

Cuộc hẹn lúc gần sáng

Cuộc hẹn lúc gần sáng

'2X' hội quân... 'lấy số'

'2X' hội quân... 'lấy số'

Hỗn chiến trong đêm

Hỗn chiến trong đêm

Đà Nẵng: Bắt nhóm giang hồ nhí chém người chấn thương nặng vì mâu thuẫn

Đà Nẵng: Bắt nhóm giang hồ nhí chém người chấn thương nặng vì mâu thuẫn

Hai nhóm giang hồ tuổi teen giải quyết 'ân oán', một người bị trọng thương

Hai nhóm giang hồ tuổi teen giải quyết 'ân oán', một người bị trọng thương

Bắt nhóm giang hồ tuổi teen dùng kiếm Nhật hỗn chiến trong đêm

Bắt nhóm giang hồ tuổi teen dùng kiếm Nhật hỗn chiến trong đêm

Điều tra vụ hai băng nhóm đuổi chém nhau trên đường

Điều tra vụ hai băng nhóm đuổi chém nhau trên đường

Bắt nhóm đối tượng mang 'tiền án, tiền sự' chém người trong đêm

Bắt nhóm đối tượng mang 'tiền án, tiền sự' chém người trong đêm

Bắt nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 1 người bị thương nặng

Bắt nhóm thanh niên hỗn chiến khiến 1 người bị thương nặng

Nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí hỗn chiến trong đêm

Nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí hỗn chiến trong đêm

Nhóm giang hồ tuổi teen dùng kiếm chém 1 người bị thương

Nhóm giang hồ tuổi teen dùng kiếm chém 1 người bị thương

Côn đồ tuổi teen dùng kiếm Nhật hỗn chiến trong đêm

Côn đồ tuổi teen dùng kiếm Nhật hỗn chiến trong đêm

Hai nhóm thiếu niên hỗn chiến, 1 người bị chém gục ở Đà Nẵng

Hai nhóm thiếu niên hỗn chiến, 1 người bị chém gục ở Đà Nẵng

Bắt nhóm thanh thiếu niên chém nhau giữa trung tâm Đà Nẵng

Bắt nhóm thanh thiếu niên chém nhau giữa trung tâm Đà Nẵng

Người chơi, kẻ giấu

Người chơi, kẻ giấu