Vị bác sĩ 'mát tay', mang hạnh phúc cho các cặp hiếm muộn

Vị bác sĩ 'mát tay', mang hạnh phúc cho các cặp hiếm muộn

Không chỉ 'mát tay' giúp các cặp vô sinh, hiếm muộn có con mà vị bác sĩ trẻ này còn tâm huyết, thấu hiểu...