Đánh nghi can chết, vẫn chỉ là tội dùng nhục hình?

Đại diện VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng nêu rõ hành vi của các bị cáo - công an Phú Yên như vậy nhưng cho rằng họ chỉ phạm tội dùng nhục hình chứ không phải tội giết người.