Mắm- ẩm thực hồn cốt chân quê của người dân miền Tây

Mắm- ẩm thực hồn cốt chân quê của người dân miền Tây

Làm mắm đã hiện hữu trong đời sống người miền Tây từ rất lâu đời. Cứ thế, mắm tồn tại theo dòng thời gian...