Lời thú tội của nhóm vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Lời thú tội của nhóm vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Bộ Công an triệt phá thêm một đường dây ma túy khủng xuyên quốc gia

Bộ Công an triệt phá thêm một đường dây ma túy khủng xuyên quốc gia

Bộ Công an tiếp tục phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Bộ Công an tiếp tục phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Bộ Công an tiếp tục phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Bộ Công an tiếp tục phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Bắt gần 5kg ma túy được vận chuyển từ Campuchia về TP HCM

Bắt gần 5kg ma túy được vận chuyển từ Campuchia về TP HCM

Tây Ninh: Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới

Tây Ninh: Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới

Bộ Công an triệt xóa đường dây ma túy từ Campuchia về TP HCM

Bộ Công an triệt xóa đường dây ma túy từ Campuchia về TP HCM

Bộ Công an phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Bộ Công an phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Bắt quả tang vụ vận chuyển khối lượng lớn ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Bắt quả tang vụ vận chuyển khối lượng lớn ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Bắt quả tang 4 nghi can vận chuyển gần 5 kg ma túy từ Campuchia

Bắt quả tang 4 nghi can vận chuyển gần 5 kg ma túy từ Campuchia