Bài cuối: Dấu ấn một kỳ đại hội

Bài cuối: Dấu ấn một kỳ đại hội

Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội thực sự là ngày hội của toàn...